NEWS

​พาณิชย์ เข้มนอมินี ล้งผลไม้ในไทย   

by วชิราภรณ์ นาสวน 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 17:27 น.

กระทรวงพาณิชย์ เฝ้าระวังไม่ให้ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี)  ล้งผลไม้ในไทย  พร้อมเร่งสร้างความเข้มแข็งให้ล้งไทย ด้วยการรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ เพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางการค้า   

นางสาวบรรจงจิตต์  อังศุสิงห์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  กำชับเจ้าหน้าที่ ติดตามเฝ้าระวังการประกอบธุรกิจของล้งผลไม้อย่างใกล้ชิด  ป้องกันไม่ให้ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง หรือ นอมินี  เพื่อดำเนินธุรกิจหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมทั้งตรวจสอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 และมีแผนลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด  

ทั้งนี้ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบล้งผลไม้ร่วมลงทุนตามฤดูกาลผลผลิตผลไม้ไทย โดยเฉพาะช่วงที่ผลผลิตลำไยและทุเรียนกำลังออกตลาด เพราะผลไม้ทั้ง 2 ชนิด เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน ฮ่องกง ไต้หวัน และญี่ปุ่น  ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้น ยังไม่พบว่ามี ล้งร่วมลงทุน ที่กระทำไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ส่วนการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผลและการขายส่งผักผลไม้ พบว่า มีนิติบุคคลจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,405 ราย  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับสถานะการจดทะเบียนดังกล่าว  แบ่งออกเป็น 1) ล้งไทย ประกอบด้วย 1.1 ล้งบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จำนวน 236 ราย ,  1.2 ล้งนิติบุคคลที่คนไทยถือหุ้น 100% จำนวน 116 ราย     

2) ล้งที่เป็นวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ จำนวน 7 ราย และ 3) ล้งที่ร่วมลงทุนระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติ จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล โดยคนไทยถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 51% ในกรณีนี้ถือว่าเป็นนิติบุคคลไทย จำนวน 32 ราย ซึ่งเป็นการร่วมทุนจาก จีน (26 ราย) อินเดีย (2 ราย) ฝรั่งเศส (2 ราย) ลักเซมเบิร์ก (1 ราย) และ ฮ่องกง (1 ราย) 

ซึ่ง ล้ง เหล่านี้ สามารถรับซื้อผลไม้เพื่อการจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศได้  โดยต้องปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ พ.ศ. 2553   

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังให้การสนับสนุนส่งเสริมล้งไทยให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ด้วยการต่อยอดองค์ความรู้โดยใช้นวัตกรรมช่วยขยายตลาด เช่น การใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce  ซึ่งได้เปิดตัวโครงการ Offline 2 Online @จันทบุรี สู่ www.eastfruit.org  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตลาดกลางผลไม้ออนไลน์ของภูมิภาคตะวันออก และใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนสภาพคล่องทางการเงินแก่ล้งไทยให้มีเงินทุนในการพัฒนาและขยายกิจการเพื่อรองรับการแข่งขัน  

ส่วนการขยายผลไม้ไทยสู่ตลาดต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และส่งเสริมการบริโภคผลไม้อย่างถูกต้อง รวมทั้งแสวงหาตลาดใหม่ๆ รองรับผลผลิต อาทิ อาเซียน ตะวันออกกลาง และอินเดีย ขณะเดียวกันได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ลงพื้นที่ชี้แจงเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ถึงความต้องการผลไม้ของตลาดต่างประเทศ เพื่อให้เกษตรกรใช้ข้อมูลดังกล่าวในการกำหนดประเภทของผลไม้ที่เพาะปลูกให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดให้มากที่สุด  
 
 

 

MORE FROM BUSINESS

จ่อเสนอ ครม.สัญจรพิจารณาแผนปรับปรุงประตูระบายน้ำ 990 ล.
จ่อเสนอ ครม.สัญจรพิจารณาแผนปรับปรุงประตูระบายน้ำ 990 ล.
รมว.เกษตรและสหกรณ์ เตรียมเสนอ ครม.สัญจรพิจารณาแผนปรับปรุงพนังกั้นน้ำชีและปรับปรุงประตูระบาย…
ลูกจ้างเตรียมจ่ายเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญฯ 3 ปีแรก 3%  
ลูกจ้างเตรียมจ่ายเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญฯ 3 ปีแรก 3%  
ปลัดคลังเผยร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ทันใช้ปี'61 ชี้เป็นหลักประกันรายได้เพื่อการยังชีพในวัยชราของประชาชน…
คลังแย้มมีลุ้นให้สิทธิลดหย่อนภาษี ปลุกเที่ยวไทย
คลังแย้มมีลุ้นให้สิทธิลดหย่อนภาษี ปลุกเที่ยวไทย
ปลัดคลัง แจงกรณี ททท. เสนอใช้มาตรการภาษี กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ…
รัฐตั้งเป้าปั้นเกษตรกรอัจฉริยะ 1.2 ล้านราย ภายใน 5 ปี 
รัฐตั้งเป้าปั้นเกษตรกรอัจฉริยะ 1.2 ล้านราย ภายใน 5 ปี 
กรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำการปั้นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ต้องทำคู่กับสร้างเจ้าหน้าที่ให้สมาร์ท…
ชาวนายุคใหม่ ใช้ 'การตลาด' นำ 'การผลิต' 
ชาวนายุคใหม่ ใช้ 'การตลาด' นำ 'การผลิต' 
มหาวิทยาลัยชาวนา ชูแนวคิดการตลาดนำการผลิต ปั้นเกษตรกรยุคใหม่ คุณสมบัติครบ…
เซ็นทรัลฟู้ด คาดอีก 3 ปี เกษตรกรมีรายได้ 3 พันล้าน
เซ็นทรัลฟู้ด คาดอีก 3 ปี เกษตรกรมีรายได้ 3 พันล้าน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล วางแผนขยายสาขาเครือเซ็นทรัลฟู้ดรีเทล…
เปิดทดลองเรือข้ามเกาะช้าง-สัตหีบ 19 ส.ค.นี้ ก่อนใช้จริงภายในต.ค.60
เปิดทดลองเรือข้ามเกาะช้าง-สัตหีบ 19 ส.ค.นี้ ก่อนใช้จริงภายในต.ค.60
อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเกาะช้าง 19 ส.ค. ดีเดย์ทดลองให้บริการเลือกเฟอร์รีจากสัตหีบ…
7 เดือน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สร้างรายได้แล้ว 1.5 ล้านล้านบาท
7 เดือน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สร้างรายได้แล้ว 1.5 ล้านล้านบาท
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยการท่องเที่ยวตั้งแต่ม.ค.-ก.ค.60 สร้างรายได้ให้ประเทศแล้วเกือบ…

VARIETY PROGRAMMES

JOURNAL JOURNEY

video
ONE DAY TRIP เกาะ Enoshima เมืองวันหยุดของหนุ่มสาวโตเกียว: FULL EP
ONE DAY TRIP จากโตเกียว สู่ เกาะ Enoshima ใน 1วัน ครบทั้งวิวและอาหารการกิน ชมความสวยงามของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ 90 สายพันธุ์ รวม 20,000 ตัว อิ่มอร่อยที่ร้านโคยะ กับเมนู “มาคะไนด้ง” เมนูปลาชื่อดังเดิน รวมทั้ง ชม ช๊อป ชิม ตลอด 2 ข้างทางบนเกาะ พบกันได้ใน JOURNAL JOURNEY
TOP
NOW :