NEWS

'สุวรรณภูมิ' แจงกรณี Airhelp จัดให้เป็นท่าอากาศยานแย่ติดอันดับ 9

by supatsorn chantapan 18 มิถุนายน 2560 เวลา 10:30 น.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจงกรณีเว็บไซต์ airhelp จัดอันดับให้เป็นท่าอากาศยานยอดแย่ติดอันดับ 9 ของโลก ชี้แหล่งที่มาของข้อมูลไม่ชัดเจน 

จากกรณีสื่อออนไลน์บางแห่งได้ใช้ข้อมูลจากเว็ปไซต์ www.airhelp.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการด้านข้อมูลและช่วยเหลือผู้โดยสารให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้จากสายการบิน อาทิ การเรียกร้องสิทธิ์จากการที่สายการบินยกเลิกหรือเลื่อนเที่ยวบิน ฯลฯ เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารถูกสายการบินเอาเปรียบ ได้นำเสนอข้อมูลในประเด็น Thailand’s Suvarnabhumi named among the world’s worst airports ของ ทสภ. นั้น

ทสภ. ยินดีน้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ หรือหน่วยงานที่มีการจัดทำการสำรวจและจัดอันดับท่าอากาศยานทุกสถาบัน ซึ่ง ทสภ. เห็นว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงานท่าอากาศยานเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนเป็นเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการโดยตรง ซึ่ง ทสภ. จะได้รับทราบและนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ ทสภ. มีคุณภาพการบริการที่ดีตามมาตรฐานท่าอากาศยานชั้นนำของโลก

สำหรับการจัดอันดับของ เว็บไซต์ www.airhelp.com ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นปีแรก โดยแจ้งว่าเป็นการสำรวจข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม 2559 - เดือนมีนาคม 2560 โดยมีแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินและจัดอันดับท่าอากาศยานที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยในด้าน On Time Performance, Quality and Service และ Passenger sentiment ทั้งนี้ไม่ปรากฏข้อมูลว่า ท่าอากาศยานต่างๆ ที่ถูกจัดอันดับมีข้อดีหรือข้อบกพร่องประกอบการให้คะแนนและการจัดอันดับแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามทางเว็บไซต์ www.airhelp.com ได้อ้างข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการให้คะแนนและการจัดอันดับ ดังนี้

1. On Time Performance 
เว็บไซต์ www.airhelp.com ไม่ได้ระบุโดยชัดเจนว่า ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการจัดอันดับมาจากท่าอากาศยานหรือแหล่งข้อมูลใด ทั้งนี้ ทสภ. ขอยืนยันว่าไม่เคยให้ข้อมูล On Time Performance แก่เว็ปไซต์ดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้จากการจัดอันดับในหัวข้อ On Time Performance ของ FLIGHT STATS ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลเที่ยวบินแบบ Real Time รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการบินทั่วโลกได้จัดอันดับให้ ทสภ. มีเที่ยวบินขาออกที่ตรงเวลาดีที่สุดในโลกเป็นอันดับที่ 13 ในประเภท Global Hub Departure Performance จากการจัดอันดับในเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

2. Quality and Service 
เว็บไซต์ www.airhelp.com ระบุว่าได้ข้อมูลมาจาก SKYTRAX Star Rating นั้น พบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวระบุเพียงว่าได้ข้อมูลมาในช่วงเดือนวันที่ 22 ธันวาคม 2559 – 20 มีนาคม 2560 เท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ไม่มีหลักฐานยืนยันว่า SKYTRAX ยืนยันความถูกต้องให้เว็ปไซต์ดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ทสภ. ขอเรียนว่าข้อมูลการจัดอันดับท่าอากาศยานทั่วโลก ประเภทจำนวนผู้โดยสารมากกว่า 40 ล้านคนต่อปี พบว่า ทสภ. เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่ 10 จากการจัดอันดับของ ACI (Airport council international) ประจำปี 2016 ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวเป็นการวัดคุณภาพการใช้บริการของท่าอากาศยานโดยตรงที่ท่าอากาศยานทั่วโลกให้การยอมรับ

นอกจากนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ www.airhelp.com ที่ระบุว่า ท่าอากาศยาน Mumbai และท่าอากาศยาน Delhi เป็น Worst 10 Airports by Ranking นั้น ทสภ. พบว่า ท่าอากาศยานดังกล่าวได้ถูกจัดให้อยู่ในประเภทท่าอากาศยานที่ดีที่สุด 5 อันดับแรก ประเภทจำนวนผู้โดยสารมากกว่า 40 ล้านคนต่อปี ในการจัดอันดับของ ACI ประจำปี 2016 เช่นกัน ประกอบกับการจัดอันดับท่าอากาศยานที่ดีที่สุดระดับโลกของเว็ปไซต์ www.airhelp.com ในครั้งนี้กลับไม่มีรายชื่อท่าอากาศยานสากลชั้นนำของโลก อาทิ ท่าอากาศยานอินชอน ที่ ACI ได้จัดอันดับไว้เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดระดับโลกหลายปีติดต่อกัน ท่าอากาศยาน ไทเป ไต้หวัน ท่าอากาศยานชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น อาทิ ท่าอากาศยานนาริตะ ท่าอากาศยานคันไซ และท่าอากาศยานชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ Dallas -Forthworth international Phoenix Sky Harbor International (Arizona; PHX) และ Portland International (Oregon; PDX) เป็นต้น

3. Passenger sentiment 
ตามที่เว็บไซต์ www.airhelp.com ระบุว่าได้ข้อมูลและแหล่งอ้างอิงจาก Twitter นั้น พบว่าเว็ปไซต์ดังกล่าวแจ้งเพียงว่าได้พิจารณาข้อมูลจาก Tweet ภาษาอังกฤษเท่านั้น และใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ของเว็ปไซต์เอง ซึ่ง ทสภ. ขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีองค์กรที่น่าเชื่อถือใดรับรองมาตรฐานในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลของ Website ดังกล่าว แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะมีผลการจัดอันดับออกมาในรูปแบบใด ทสภ. ยินดีที่จะรับฟังเสมอ หากผลสำรวจ หรือการจัดอันดับนั้นมาจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เป็นที่รู้จัก อย่างเช่น การจัดอันดับโดย ACI หรือ Airport council international ซึ่งในปี 2016 ทสภ.ได้ถูกจัดอันดับเป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่ 10 ในกลุ่มท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารใช้บริการมากกว่า 40 ล้านคนต่อปี

ทั้งนี้ ทสภ. ขอยืนยันว่าจะยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการที่ดีระดับโลกต่อไป เพื่อผู้ใช้บริการและผู้โดยสารได้รับการบริการที่สะดวก สบาย และได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด

MORE FROM BUSINESS

กสทช. ผ่านโครงการเน็ตชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน
กสทช. ผ่านโครงการเน็ตชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน
กสทช. ผ่านโครงการ USO NET ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ยืนยันค่าบริการไม่เกิน 200 บาทต่อเดือน…
การบินไทย มั่นใจรายได้ปีนี้ เป็นไปตามเป้า 1.9 แสนลบ.
การบินไทย มั่นใจรายได้ปีนี้ เป็นไปตามเป้า 1.9 แสนลบ.
การบินไทย มั่นใจรายได้ปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมาย 1.9 แสนล้านบาท ยันพร้อมเพิ่มทุนนกแอร์…
ธปท.จ่ายธนบัตรที่ระลึกเข้าแบงก์รอบแรก 200 ล้านฉบับ
ธปท.จ่ายธนบัตรที่ระลึกเข้าแบงก์รอบแรก 200 ล้านฉบับ
ธปท.จ่ายธนบัตรที่ระลึก ร.9 ให้แก่สถาบันการเงินวันแรก มากกว่า 200 ล้านฉบับ มูลค่ามากกว่า…
ทอท.เว้นค่าบริการจอดรถสุวรรณภูมิ19-30 ต.ค.60
ทอท.เว้นค่าบริการจอดรถสุวรรณภูมิ19-30 ต.ค.60
ทอท. ยกเว้นค่าบริการลานจอดรถระยะยาวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 19-30 ต.ค. 60 เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ…
ส.อ.ท.ชี้ภาษีใหม่ไม่ดันราคารถยนต์ขึ้น
ส.อ.ท.ชี้ภาษีใหม่ไม่ดันราคารถยนต์ขึ้น
โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมฯ ชี้โครงสร้างภาษีรถยนต์ตามราคาขายปลีกแนะนำ…
'อิชิตัน' แจงไม่เกี่ยวศาลสั่ง'ไบเล่คาลิฟอร์เนีย' ล้มละลาย  
'อิชิตัน' แจงไม่เกี่ยวศาลสั่ง'ไบเล่คาลิฟอร์เนีย' ล้มละลาย  
อิชิตัน กรุ๊ป แจงไม่เกี่ยวข้อง 'ไบเล่คาลิฟอร์เนีย โอเร้นซ์' หลังศาลมีคำสั่งให้ล้มละลาย…
'นกแอร์' เดินหน้าแผนฟื้นฟู เชื่อพลิกมีกำไร     
'นกแอร์' เดินหน้าแผนฟื้นฟู เชื่อพลิกมีกำไร     
ผู้ถือหุ้นนกแอร์ อนุมัติเพิ่มทุนอีก 1,207 ล้านหุ้น จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม…
โอ้ชีวิตคนกรุงเทพฯ: รวมข้อมูลค่ารถขึ้นราคา กับตั๋วร่วมที่ไม่รู้เมื่อไรจะได้ใช้
โอ้ชีวิตคนกรุงเทพฯ: รวมข้อมูลค่ารถขึ้นราคา กับตั๋วร่วมที่ไม่รู้เมื่อไรจะได้ใช้
ตลอดปีที่ผ่านมา เริ่มครบรอบสัมปทานค่ารถของหลายแห่งในกรุงเทพมหานครให้ปรับขึ้นราคาได้ใหม่ตามภาวะเงินเฟ้อและการลงทุน…
TOP
NOW :