NEWS

เกาหลีใต้เตรียมขึ้นภาษีนำเข้าข้าวตั้งแต่ปีหน้า

by 24 พฤษภาคม 2554 เวลา 11:23 น.

เกาหลีใต้วางแผนที่จะจัดเก็บภาษีการนำเข้าข้าวสูงขึ้นในปีหน้า ซึ่งเร็วกว่ากำหนดการเดิมที่วางแผนไว้ว่าจะเริ่มขึ้นภาษีนำเข้าข้าวตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป

 

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เกาหลีใต้เตรียมเก็บภาษีข้าวนำเข้าสูงขึ้น แทนการจำกัดโควต้าภายใต้ระบบ Minimum Market Access (MMA) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ในขณะที่สต๊อกข้าวเพิ่มสูงขึ้น และการบริโภคข้าวภายในประเทศร่วงลง

 

กระทรวงเกษตรซึ่งได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงานระยะเวลา 5 ปีโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมข้าวภายในประเทศ เชื่อว่า การจัดเก็บภาษีที่สูงขึ้นจะช่วยควบคุมการไหลเข้าประเทศของข้าวนำเข้า และจะช่วยปกป้องอุตสาหกรรมข้าวที่ได้รับเงินอุดหนุนสูงอยู่แล้ว

 

นอกจากนี้ กระทรวงยังตั้งเป้าส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มการส่งออกข้าวจากระดับปัจจุบันที่ 50,000 ตัน เป็น 100,000 ตันภายในปี 2558 ตามแผนระยะเวลา 5 ปี

 

Source : News Center / IQ Biz  / AFP (Image)

TOP
NOW :