NEWS

การเผาศพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

by 16 ตุลาคม 2554 เวลา 16:26 น.

Green Voice ประจำวันที่ 16 ต.ค. 54

 

การเผาศพที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันก่อมลภาวะทางอากาศอย่างมากจากฝุ่นควัน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซพิษอื่นๆ จากการเผา ทำให้แซนดี ซูลลิแวน นักวิทยาศาสตร์ด้านชีวเคมี คิดค้นทางเลือกใหม่ในการจัดการศพ โดยไม่ต้องเผาและไม่ต้องฝัง

 

โดยร่างของริชาร์ด คาโดเรต ได้รับการย่อยสลายศพแบบชีวภาพนี้เป็นครั้งแรก ด้วยกระบวนการที่เรียกว่า "อัลคาไลน์ ไฮโดรไลซิส" ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เตาเผาศพแบบเดิมอีกต่อไป แต่ใช้การอาบสารเคมี โดยสารเคมีจะทำปฏิกิริยากับศพเหมือนกับกระบวนการย่อยสลายของศพที่ฝังดิน

 

แซนดี ซูลลิแวน ใช้เวลากว่า 4 ปีในการลองผิดลองถูกกับวิธีการย่อยสลายศพแบบชีวภาพนี้  หลักการทำงานของนวัตกรรมใหม่ในการย่อยสลายศพ คือ การเลียนแบบการย่อยสลายของศพตามธรรมชาติด้วยการใช้ปฏิกิริยาเคมีเป็นตัวเร่ง ด้วยการนำศพไปใส่ในตู้ที่เรียกว่า resomator (รีโซเมเตอร์)  แล้วให้ความร้อน 170 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง 

 

โดยรีโซเมเตอร์จะคำนวณโดยอัตโนมัติว่าจะใช้ปริมาณสารเคมีจำนวนเท่าใดสำหรับศพที่มีน้ำหนักแตกต่างกัน
สารเคมีที่ใช้ย่อยสลายร่างไร้วิญญาณไม่ได้มีส่วนประกอบของกรดแม้แต่น้อย แต่ใช้สารละลายอัลคาไลน์ทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อต่างๆ ให้เหลือเพียงกรดอะมิโน ซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่สุดของโปรตีนในร่างกายมนุษย์ กับเถ้ากระดูกสีขาวเท่านั้น ไม่เหลือแม้กระทั่งดีเอ็นเอในสารละลายที่ใช้ย่อยสลายศพ

 

การย่อยสลายศพด้วยรีโซเมเตอร์นี้ช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนสู่บรรยากาศถึง 4 เท่า นอกจากนี้สารย่อยสลายศพและโลงศพยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกหลายครั้ง

 

สตีฟ ชาล จากบริษัทผู้แทนจำน่ายเครื่องรีโซเมเตอร์ในสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า เครื่องย่อยสลายศพแบบชีวภาพซึ่งมีลักษณะเด่นที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม จะได้รับความนิยมจากผู้ที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีการย่อยสลายศพของซูลลิแวนนี้ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศถึงร้อยละ 75 และยังลดการใช้พลังงานลงไปมากอีกด้วย

 

Produced by VoiceTV

EMBED CODE :
TOP
NOW :