NEWS

Wi-Fi ของแล็ปท็อปอาจทำลายอสุจิ

by ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 11:52 น.

นักวิทยาศาสตร์ พบว่าสัญญาณแล็ปท็อปอาจทำให้เชื้ออสุจิของคุณผู้ชายอ่อนแอ หรือมีรหัสพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงไป

 

งานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จากสหรัฐอเมริกาและอาร์เจนตินา ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารภาวะเจริญพันธุ์และการเป็นหมัน ระบุว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยมากับคอมพิวเตอร์ไวไฟ (Wi-Fi) อาจทำลายจำนวนเชื้ออสุจิของเพศชาย หรืออาจเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมของเชื้ออสุจิเหล่านั้นนักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองด้วยการนำน้ำอสุจิ ที่ได้รับบริจาคจากผู้ชายที่มีสุขภาพแข็งแรงจำนวน 29 คน แยกใส่ภาชนะ 2 อัน โดยนำภาชนะอันแรกวางไว้ใกล้กับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่เปิดสัญญาณไวไฟต่อเนื่อง 4 ชั่วโมง  ส่วนภาชนะที่เหลือ นำไปวางไว้ในสภาพแวดล้อมที่เหมือนกับภาชนะอันแรก แต่ไม่มีแล็ปท็อปที่เปิดสัญญาณไวไฟผลการทดลองพบว่า อสุจิในภาชนะที่วางไว้ใกล้แล็ปท็อปหยุดเคลื่อนไหวถึงร้อยละ 25 และมีการเปลี่ยนแปลงของรหัสพันธุกรรมเกิดขึ้น ขณะที่อสุจิซึ่งอยู่ในภาชนะที่เหลือหยุดเคลื่อนไหวเพียงร้อยละ 14นักวิทยาศาสตร์จึงสรุปว่า การวางคอมพิวเตอร์ที่เปิดสัญญาณไวไฟไว้ใกล้กับอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชาย อาจทำให้คุณภาพของเชื้ออสุจิลดลงอย่างไรก็ตาม นายอัลลัน เพซีย์ อาจารย์อาวุโสด้านบุรุษเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ชี้ว่า อสุจิที่อยู่ภายนอกร่างกายมีความเปราะบางมากกว่า เพราะไม่ได้รับการปกป้องจากเซลล์ เนื้อเยื่อ และของเหลวในร่างกาย ดังนั้น จึงไม่สามารถอนุมานได้ว่า ผู้ชายที่วางแล็บท็อปซึ่งเปิดสัญญาณไวไฟไว้บนตักมากกว่า 4 ชั่วโมง จะได้รับผลกระทบจากการที่อสุจิถูกทำลายหรือมีความสมบูรณ์น้อยกว่าปกติ

 

Produced by Voice TV

EMBED CODE :
TOP
NOW :