NEWS

ทหาร 7 ชาติร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ ที่โคราช​

by Komsan Nawakunsuchart 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 11:57 น.

การฝึกทหารร่วม 7 ชาติประจำปี ภายใต้รหัสคอบร้าโกลด์ 2012 เริ่มขึ้นแล้วที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีทหารเข้าร่วมกว่าหมื่นนาย

 

การฝึกร่วมผสม ภายใต้รหัสคอบร้าโกลด์ 2012 ครั้งที่ 31 ที่จังหวัดนครราชสีมา เริ่มขึ้นแล้ว โดยมีทหารจำนวน 13,180 นาย จาก 7 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ ไทย สหรัฐฯ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย และมาเลเซียโดยในปีนี้ มีทหารอเมริกันเข้าร่วมมากที่สุดถึง 9 พันนาย รองลงมาคือทหารไทย ประมาณ 3,600 นาย นอกจากนี้ยังมีทหารจากออสเตรเลีย ฝรั่งเศส แคนาดา อังกฤษ บังกลาเทศ อิตาลี อินเดีย เนปาล ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยสำหรับการฝึกคอบร้าโกลด์ในปีนี้ใช้เวลาทั้งหมด 10 วัน โดยมุ่งเน้นที่การฝึกฝนทหารในภารกิจต่างๆ เช่นการต่อต้านการก่อการร้าย การจู่โจมแบบสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก รวมถึงภารกิจการรักษาสันติภาพและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคนอกจากนี้ กองทัพของสหรัฐฯและไทยยังได้มีโครงการร่วมกันในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและฟื้นฟูโครงสร้างระบบการกักเก็บน้ำในประเทศอีกด้วย

 

ทั้งนี้ การฝึกคอบร้าโกลด์ ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2525 นับเป็นการฝึกร่วมระหว่างกองทัพนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  โดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้ ยืนยันว่ากองทัพสหรัฐฯจะยังคงมีบทบาทในการเข้าร่วมการฝึกฝนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจของทหารในหมู่ชาติพันธมิตรเอเชีย

 

 

 

Produced by VoiceTV

EMBED CODE :
TOP
NOW :