NEWS

ชาวอินเดีย เม็กซิกัน อินโดฯมีความสุขที่สุดในโลก

by Sutthiporn Bunchuay 11 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 16:33 น.

จากผลการสำรวจความคิดเห็นประชากรทั่วโลกพบว่า ชาวอินเดีย อินโดนีเซีย และเม็กซิกัน เป็นกลุ่มที่มีความสุขที่สุดในโลก ขณะที่ ชาวเกาหลีใต้ อิตาลี และสเปน ติดอันดับประชากรที่มีความสุขน้อยที่สุดในโลก

 

บริษัท อิปซอส โกลบอล บริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำระดับโลก  รายงานผลการสำรวจระดับความสุขของประชากรทั่วโลกกว่า 18,000 คน ใน 24 ประเทศ ในช่วงเวลา 4 ปีที่ผ่านมา โดยพบว่า ชาวอินโดนีเซีย ชาวเม็กซิกัน และชาวอินเดีย เป็นกลุ่มประชากรที่มีความสุขมากที่สุดในโลกซึ่งปัจจัยที่ทำให้พวกเขามีความสุขนั้น มาจากหลายสาเหตุ แต่ทางบริษัทวิจัย  ก็ไม่สามารถหาข้อสรุปได้นอกจากประชากรจาก 3 ประเทศแล้ว ชาวบราซิล และตุรกี ก็ยังติดอยู่ใน 5 อันดับแรกของประชากรที่มีความสุขมากที่สุดในโลก ขณะที่ ฮังการี เกาหลีใต้ รัสเซีย สเปน และอิตาลี ติดอันดับประเทศที่ประชากรมีความสุขน้อยที่สุดในโลก ส่วนประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  อย่างสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร  ประชากรมีความสุขเฉลี่ยอยู่ในอันดับกลางๆซึ่งตัวแทนของบริษัทอิปซอส โกลบอล แสดงความเห็นว่า ในบางครั้ง ความมั่นคงทางการเงิน รวมถึงขนาดของเศรษฐกิจ ก็ไม่ได้ทำให้ประชาชนมีความสุขเสมอไป แต่หากแบ่งระดับความสุขของประชากรตามภูมิภาคของโลก  พบว่า ประชากรในภูมิภาคละตินอเมริกา เป็นประชากรที่มีความสุขโดยเฉลี่ยมากที่สุด ตามมาด้วย ประชากรในภูมิภาคอเมริกาเหนือ เอเชีย-แปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ซึ่งในยุโรปนั้น  ผู้ตอบแบบสอบถาม บอกว่าพวกเขามีความสุข เพียงร้อยละ 15 เท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ

 

ทั้งนี้ บริษัทอิปซอส โกลบอล สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนใน 24 ประเทศทั่วโลก ผ่านการตอบแบบสอบถาม ซึ่งทางบริษัทเริ่มต้นเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะประมวลผลและนำมารายงาน

 

 

 

Produced by VoiceTV

EMBED CODE :
TOP
NOW :