NEWS

เศรษฐกิจสหรัฐฯเริ่มฟื้นตัว หุ้นขึ้นสูงสุดในรอบ 4 ปี

by พรรณิการ์ วานิช 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 15:51 น.

เศรษฐกิจสหรัฐฯเริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวจากสภาวะถดถอย โดยดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบเกือบ 4 ปี จากการที่อัตราว่างงานในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง

 

ตลาดหุ้นในนิวยอร์คปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบเกือบ 4 ปี นับตั้งแต่สหรัฐฯเข้าสู่ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2551 โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ดัชนีดาวน์โจนส์ปิดที่ระดับ 12,903.71 จุด ขึ้นมาถึง 122.76 จุด คิดเป็นร้อยละ 0.96 ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551 ในขณะที่ดัชนีหุ้นเทคโนโลยีแนสแดคก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.51 ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2543

 

การปรับตัวไปในทิศทางบวกของตลาดหุ้นดังกล่าว สืบเนื่องจากการที่ก่อนหน้านี้ตัวเลขการว่างงานในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมา อัตราการว่างงานลดลงถึงร้อยละ 11 ในขณะที่ผู้ขึ้นทะเบียนว่างงานในประเทศขณะนี้มีเพียง 348,000 คน ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ 4 ปีเช่นกัน

 

ทั้งนี้ เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯเพิ่งประกาศว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา อยู่ที่ร้อยละ 2.8 ซึ่งสูงกว่าในช่วงต้นปี และยืนยันว่าตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯกำลังฟื้นตัวกลับมาอยู่ในระดับก่อนช่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอีกครั้ง

 

Produced by VoiceTV
 

EMBED CODE :
TOP
NOW :