NEWS

พบ “ดาวเคราะห์” ดวงใหม่เป็น “น้ำ”

by ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 15:26 น.

ทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันเปิดเผยผลการสำรวจดาวเคราะห์ชนิดใหม่ ที่มีน้ำมากกว่าโลกหลายเท่า และมีหินน้อยกว่าโลกอีกหลายเท่าเช่นกัน

 

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์ฮาร์วาร์ด-สมิธโซเนียนเพื่อการศึกษาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ เปิดเผยผลการสำรวจดาวเคราะห์ชนิดใหม่ ผ่านกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลขององค์การนาซา โดยดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่า จีเจ 1214 บี ที่ว่านี้ มีส่วนประกอบหลักเป็นน้ำ ปกคลุมด้วยชั้นบรรยากาศที่เป็นไอน้ำค่อนข้างหนา ซึ่งแตกต่างจากดาวเคราะห์ทั่วไป ที่มักจะประกอบด้วยก๊าซ หิน หรือน้ำแข็ง

 

ดาวเคราะห์ จีเจ 1214 บี ถูกพบครั้งแรกเมื่อปี 2552 โดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ในโครงการเอ็มเอิร์ธ โปรเจ็กต์ (MEarth Project) มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของโลกถึง 2.7 เท่า และมีน้ำหนักมากกว่าโลกถึง 7 เท่า ทำให้นักวิทยาศาสตร์ขนาดนามดาวดวงนี้ว่าเป็น "โลกขนาดใหญ่" หรือ "super-Earth" ซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง 232 องศาเซลเซียส

 

จากนั้นการศึกษาเพิ่มเติมในปี 2553 ก็นำมาสู่ข้อสังเกตที่ว่า มวลของดาวเคราะห์ดวงนี้ส่วนใหญ่เป็นน้ำ โดยข้อสังเกตดังกล่าวได้รับการยืนยันโดยทีมนักวิจัยชุดล่าสุด ที่ระบุว่า เมื่อดาวเคราะห์ดวงนี้เคลื่อนตัวผ่านดาวฤกษ์หลัก แสงของดาวฤกษ์จะลอดผ่านชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ดวงนี้ สันนิษฐานได้ว่าชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ดังกล่าว ประกอบด้วยก๊าซหลายชนิดปกคลุม ซึ่งสนับสนุนทฤษฎีไอน้ำ

 

โดยข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาพบว่า ดาวเคราะห์ดวงนี้มีน้ำมากกว่าโลกหลายเท่า และมีหินน้อยกว่า ซึ่งเมื่อประกอบกับความดันและความกดอากาศที่สูง จะส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ "น้ำแข็งร้อน" ขึ้นบนดาวเคราะห์ดวงดังกล่าวได้

 

Produced by VoiceTV  

EMBED CODE :
TOP
NOW :