NEWS

ราคาน้ำมันในแต่ละประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน

by 24 มีนาคม 2555 เวลา 11:35 น.

ความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมก่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ในวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือด้านเชื้อเพลิงชีวภาพของอาเซียนรวมถึงศักยภาพของแต่ละประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ในการผลิตน้ำมันเชื้องเพลิงชีวภาพและหลังจากนั้น เราจะไปติดตามกันว่าแต่ละประเทศในอาเซียนมีราคาน้ำมันที่แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน

 

Produced by Voice TV

EMBED CODE :
TOP
NOW :