NEWS

หลักการแทรกแซงอำนาจอธิปไตยในสมาชิกอาเซียน

by Sutthiporn Bunchuay 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 11:36 น.

ASEAN School ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2555

 

การเตรียมความพร้อมก่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งวันนี้ เราขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหลักการ การแทรกแซงอำนาจอธิปไตยของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งอาเซียนยึดหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิกมาโดยตลอด แต่นักวิชาการกลับแสดงความเห็นว่า อาเซียนควรต้องแก้ไขหลักการดังกล่าว และยินยอมให้มีการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิก

EMBED CODE :
TOP
NOW :