NEWS

ลิงมาโมเสท

by Netruthai Dejkong 2 สิงหาคม 2555 เวลา 11:23 น.

ลิง มาโมเสทเป็นลิงที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ด้วยความเล็กและน่ารัก ทำให้หลายคนนิยมนำมาเป็นสัตว์เลี้ยง ซึ่งราคาขายของลิงพันธุ์นี้ แพงที่สุด ตกคู่ละ 2-3 แสนบาท
 

EMBED CODE :
TOP
NOW :