NEWS

ท่องเที่ยวเมืองลาว : เปิดประตูรับทรัพย์เข้าประเทศ

by ปกรณ์ รัตนทรัพย์ศิริ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 16:43 น.

ลาว ตั้งใจจะพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดแนวการบริหารจัดการตามแบบไทย แต่คงไว้ด้วยสเน่ห์เฉพาะตัวตามแบบลาว เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 

ในปี 2012 การท่องเที่ยวลาว ยกให้เป็นปีการท่องเที่ยวลาว ภายใต้คำขวัญ Simply Beatiful จึงทำให้มีการโปรโมทกิจกรรมท่องเที่ยวในลาวเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ด้วยที่ตั้งของ สปป.ลาว อยู่ตรงกลางของอนุภูมิภาค จึงกลายเป็นเส้นทางเชื่อมที่สำคัญ ในฐานะ land-linked จากเดิมที่เป็นประเทศ land-locked โดยอาศัยเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ เช่น เส้นทางถนน R3A R9 R8 R12 หรือเส้นทางรถไฟ คุนหมิง-เวียงจันทน์ รวมทั้งยังเป็นเส้นทางระบายสินค้าไปยังเวียดนาม ได้อีกด้วย ซึ่งการท่องเที่ยวทางบกจะอาศัยเส้นทางเหล่านี้ในการเดินทาง แต่เรื่องการพัฒนาเส้นทางทางสปป.ลาวเตรียมการพัฒนาให้ดีขึ้นแล้ว

 

สำหรับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย-ลาว นั้น ทางการท่องเที่ยวลาวยึดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)เป็นแม่แบบในการดำเนินงาน ซึ่งตั้งแต่ สปป.ลาว เริ่มเปิดให้นักธุรกิจต่างชาติเข้าลงทุนเมื่อปี 2529 นักท่องเที่ยวก็ได้ขยายตัวต่อเนื่อง จากเพียง 14,000คน เป็นกว่า 2 ล้านคนในปัจจุบัน โดยจำนวนกว่า 60-70% เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย เนื่องจากมีชายแดนใกล้กัน ขนบธรรมเนียมคล้ายกัน  อีกทั้งในช่วงเมืองไทยจะมีการเลือกตั้งจะพบว่ามีคณะทัวร์เป็นจำนวนมากเดินทางเข้ามาเที่ยวลาว เพื่อจัดสัมมนาและฝึกอบรม

 

ทั้งนี้ รัฐบาลลาวมีนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยสนับสนุนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของ สปป.ลาว เนื่องจากเป็นการสร้างงานกว่า 300,000 อัตรา นำรายได้มาสู่ชุมชนท้องถิ่น และลดความยากจน โดยการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะยังช่วยรักษาฟื้นฟูวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ โดยในขณะเดียวกัน ก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพิ่มอาชีพในชนบท เช่น การจำหน่ายอาหาร ของที่ระลึก กิจการ home stay หรือการนำเที่ยว ซึ่งเรื่องความพร้อมของบุคคลากร

 

นายสู มณีวงศ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวลาว เผยว่า สถาบันการศึกษาในลาวได้เพิ่มหลักสูตรเรื่องการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโรงเรียนวิชาชีพไปจนถึงมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังต้องการให้เกิดการผลักดัน เรื่องของวีซ่าเดียว (Single Visa) ให้ได้เพื่อให้มีความคล่องตัวของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง

 

ปี ค.ศ. 2012 จะเป็นปีท่องเที่ยวลาว โดยรัฐบาลลาวได้จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวลาว ค.ศ. 2011-2015 ขึ้น ซึ่งมีวิสัยทัศน์หลัก ได้แก่

(1) การพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น การจัดแพ็คเกจทัวร์ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

(2) การสร้างการตระหนักรู้และประชาสัมพันธ์ถึง สปป.ลาว ในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวคุณภาพและหลากหลาย  

(3) การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยตั้งเป้าหมายว่า ตัวเลขนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.87 ล้านคน รายรับจากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นจาก 153 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 438 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจำนวนนักท่องเที่ยวทางไกลขยายตัวขึ้นจากที่เป็นอยู่

 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาเดิมในอดีต ตั้งแต่เริ่มแรกการเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวในพบว่า เดิมต้องใช้เวลานานกว่า 15 วัน กว่าที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าประเทศหลังซื้อทัวร์แล้ว เพราะต้องติดเรื่องการตรวจเอกสารต่างๆ ปัจจุบัน ขั้นตอนเหล่านี้ใช้เวลาไม่นานแล้ว และการต่อวีซ่าในประเทศสามารถทำได้แล้วเช่นกัน

 

แต่สิ่งที่กังวล คือ เรื่องการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่จะทำให้กระทบต่อรากเหง้าวัฒนธรรม โดยได้ยกคำเปรียบเทียบที่ว่า "การท่องเที่ยว ไม่ต่างกับการอยู่บ้าน หากเปิดมุ้ง เอาไว้ ก็อาจมีแมลงหวี่ แมลงวันเข้ามา" รัฐบาลตระหนักและ พยายามลดทอด และพยายามสัมมนาปลูกจิตสำนึก เรื่องท่องเที่ยวในทุกแขวง เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม.

EMBED CODE :
TOP
NOW :