NEWS

สิงค์โปร์แอร์ไลน์เปิดเที่ยวบินรายวันสู่เมืองย่างกุ้ง

by Kant Sinsathitroje 5 กันยายน 2555 เวลา 16:41 น.

สิงค์โปร์แอร์ไลน์ ประกาศเปิดเที่ยวบิน บินสู่เมืองย่างกุ้งทุกวัน ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป  หลังเมียนมาร์ปฏิรูปประเทศ  จนธุรกิจและการท่องเที่ยวเติบโตมากขึ้น

 
ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป  ผู้ที่ต้องการเดินทางไปเมืองย่างกุ้ง ของเมียนมาร์ สามารถใช้บริการสิงค์โปร์แอร์ไลน์ได้เพิ่มเติม  เนื่องจากสายการบินนี้ จะทำการบินวันละ 1 เที่ยวบินสู่เมืองย่างกุ้ง  เนื่องจากธุรกิจและการท่องเที่ยวในเมียนมาร์กำลังเติบโต
 
การประกาศครั้งนี้  เกิดขึ้นหลังจากที่เมียนมาร์เดินหน้าปฏิรูปประเทศอย่างจริงจังในหลายด้าน  ขณะที่  นาย มัก ซุย วาห์ รองประธานบริหารฝ่ายพาณิชย์ของสิงคโปร์ แอร์ไลน์  เปิดเผยว่า สิงคโปร์แอร์ไลน์ เตรียมใช้เครื่องโบอิ้ง  ขนาด 323 ที่นั่งให้บริการ
 
ทั้งนี้  แม้เมียนมาร์ จะย้ายเมืองหลวงจากย่างกุ้งไปสู่กรุงเนปิดอ เมื่อปี 2548 แล้วก็ตาม  แต่ย่างกุ้ง ยังเป็นเมืองที่นักลงทุนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เนื่องจาก เป็นเมืองหลวงเก่า และมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ  รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุน 
 
นอกจากนี้ในปี 2554 เมียนมาร์ เคยมีแผนขยายและปรับปรุงท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้งเพิ่มเติมด้วย  เพื่อรองรับผู้โดยสาร ให้ได้ 3 ล้าน 8 แสนคนต่อปี จากที่รองรับผู้โดยสารได้ 2 ล้าน 7 แสนคนต่อปี ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อเตรียมเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
EMBED CODE :
TOP
NOW :