NEWS

เวียดนามผลักดันพัฒนาวิทยาศาสตร์

by Komsan Nawakunsuchart 11 กันยายน 2555 เวลา 10:56 น.

ASEAN Review ประจำวันที่ 11 กันยายน 2555

 
​​- "โค้ก" เตรียมกลับมาวางขายในเมียนมาร์
 
- ฟิลิปปินส์เร่งสำรวจแหล่งน้ำมันแห่งใหม่
 
- ​เวียดนามผลักดันพัฒนาวิทยาศาสตร์
EMBED CODE :
TOP
NOW :