NEWS

ผู้นำอาเซียนหารือปัญหาทะเลจีนใต้

by พรรณิการ์ วานิช 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09:15 น.

ผู้นำกลุ่มประเทศอาเซียน ร่วมหารือปัญหากรณีพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทะเลจีนใต้ ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กัมพูชา พร้อมทั้งมีการรับรองข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชนอาเซียน ซึ่งเป็นที่ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางก่อนหน้านี้

 
ที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 21 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ให้การรับรองปฏิญญาว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชนของอาเซียน ซึ่งถือเป็นหลักกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนครั้งประวัติศาสตร์ในภูมิภาค 
 
นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน กล่าวว่าปฏิญญาสิทธิมนุษยชนฉบับล่าสุดนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้อาเซียนสามารถตรวจสอบการส่งเสริมและเคารพสิทธิมนุษยชนของชาติสมาชิกได้เป็นอย่างดี
 
อย่างไรก็ตาม นักวิจารณ์และนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนในอาเซียนยังคงมองว่าปฏิญญาฉบับดังกล่าวจะไม่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างจริงจัง เนื่องจากยังมีช่องโหว่อยู่มากเกินไป ซึ่งเป็นไปเพื่อให้สมาชิกทุกประเทศยอมรับปฏิญญานี้ เนื่องจากอาเซียนมีความหลากหลายในด้านระบอบการปกครองสูง ตั้งแต่ประเทศคอมมิวนิสต์อย่างลาวและเวียดนาม ไปจนถึงประเทศเสรีประชาธิปไตยอย่างฟิลิปปินส์และไทย 
 
นอกจากนี้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนวันแรกเมื่อวานนี้ ที่ประชุมยังได้มีการหยิบยกประเด็นกรณีพิพาทพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ขึ้นมาหารือ ซึ่งประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นร้อนที่สุดระหว่างจีน กับประเทศในอาเซียนได้แก่เวียดนาม ฟิลิปปินส์ บรูไน และมาเลเซีย 
 
โดยเวียดนามและฟิลิปปินส์ต้องการให้ที่ประชุมออกแถลงการณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการในการแก้ปัญหาดังกล่าว แต่ยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวหรือการแสดงท่าทีใดๆจากบรรดาผู้นำอาเซียน เนื่องจากกัมพูชาผู้เป็นเจ้าภาพในการประชุม ซึ่งเป็นพันธมิตรกับจีน ยังไม่ต้องการให้มีการเจรจาจนกว่าจีนจะมาเข้าร่วมการประชุม
EMBED CODE :
TOP
NOW :