NEWS

มนุษย์มีความสุขกับการมีเซ็กส์มากกว่าเล่นเฟซบุ๊ก

by Sutthiporn Bunchuay 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 20:48 น.

นักวิจัยจากนิวซีแลนด์เปิดเผยผลสำรวจล่าสุด เกี่ยวกับกิจกรรมที่มนุษย์มีความสุขมากที่สุด โดยอันดับหนึ่งนั้น คนส่วนใหญ่ล้วนตอบว่าคือการมีเซ็กส์ ขณะที่ การเล่นเฟซบุ๊ก กลายเป็นกิจกรรมที่มนุษย์มีความสุขน้อยที่สุด รองจากการฟื้นตัวจากอาการป่วย

 

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Canterbury ในนิวซีแลนด์ เปิดเผยผลสำรวจล่าสุด โดยระบุว่า คนทั่วไปชื่นชอบการมีเซ็กส์ มากกว่าการเล่นเฟซบุ๊ก หรือ ทวิตเตอร์ รวมถึงโซเชียลมีเดียอื่นๆ และการมีเซ็กส์ถือเป็นกิจกรรมที่มนุษย์พึงพอใจมากที่สุด เมื่อเทียบกับการทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นเดียวกัน

 

นักวิจัยทำการสำรวจโดยการเก็บข้อมูลจากการส่งเมสเสจไปสอบถามผู้ที่เข้าร่วมการวิจัยวันละ 3 ครั้งในช่วงเวลาที่แตกต่างกันตลอดทั้งสัปดาห์ ว่าพวกเขาทำอะไรบ้าง และรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ได้ทำลงไป โดยการวิจัยในลักษณะนี้เรียกว่า 'experience sampling' ซึ่งผู้ที่ตอบคำถามส่วนใหญ่ ต่างก็ตอบว่า พวกเขามีความสุขกับการมีเซ็กส์มากที่สุด

 

ตากหลักจิตวิทยาแล้วนั้น การที่มนุษย์จะรู้สึกว่าตนเองมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการคือ

 

1. ความสนุกสนานและความพึงพอใจ

2. การผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สุดท้ายก็คือ ความสำคัญของความรู้สึกหรือประสบการณ์ ซึ่งการมีเซ็กส์ล้วนเป็นคำตอบที่มีผู้ตอบมากที่สุด ในหมวดหมู่ทั้ง 3 ข้อดังกล่าว

 

สำหรับกิจกรรมที่มนุษย์มีความพึงพอใจและมีความสุขรองลงมาจากการมีเซ็กส์นั้น อันดับที่ 2 คือ การดื่มแอลกอฮอล์

3. คือการทำงานอาสาสมัคร

4. คือ การนั่งสมาธิ หรือปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ

5. คือการเลี้ยงดูลูก

 

ส่วนกิจกรรมที่มนุษย์มีความพึงพอใจและมีความสุขน้อยที่สุดอันดับแรก คือการฟื้นตัวจากอาการป่วย

2. คือ การเล่นเฟซบุ๊ก

3. การทำงานบ้าน

4. การเรียน

5. การส่งข้อความ

 

อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจดังกล่าว ค่อนข้างขัดแย้งกับผลสำรวจที่เคยเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้ ที่ล้วนระบุว่า คนส่วนใหญ่เสพติดการใช้สมาร์ทโฟน และชอบเล่นโซเชียล มีเดียทั้งหลาย มากกว่าการทำกิจกรรมอย่างอื่น ถึงขนาดที่ว่า พวกเขายอมที่จะไม่มีเซ็กส์ มากกว่าการไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายวัน

EMBED CODE :
TOP
NOW :