NEWS

สิงคโปร์ประท้วงต้านนโยบายรับผู้อพยพ

by พรรณิการ์ วานิช 17 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08:18 น.

ชาวสิงคโปร์หลายพันคนเดินขบวนประท้วงต่อต้านนโยบายรับผู้อพยพเพิ่มของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาประชากรขาดแคลน โดยการประท้วงในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ในรอบหลายปี

 

ชาวสิงคโปร์จำนวนกว่า 4,000 คน ฝ่าสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเพื่อมาร่วมชุมนุมประท้วงต่อต้านนโยบายการเพิ่มจำนวนประชากรโดยการรับผู้อพยพของรัฐบาล โดยการประท้วงกินเวลาเพียง 3 ชั่วโมงและเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย แม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลรักษาความสงบและควบคุมการประท้วงเพียงไม่กี่คนก็ตาม

 

การประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลสิงคโปร์เปิดเผยรายงานที่ระบุว่าภายในปี 2573 สิงคโปร์จะมีประชากรเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 30 เป็นเกือบ 7 ล้านคน โดยในจำนวนประชากรที่จะเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายดังกล่าว เป็นผู้อพยพจากต่างชาติเกือบครึ่ง ทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่พอใจ เนื่องจากชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่มองว่าการหลั่งไหลเข้าเมืองของบรรดาผู้อพยพเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค่าครองชีพ รวมถึงราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้อพยพจากต่างชาติยังเข้ามาแย่งงานคนในพื้นที่ทำอีกด้วย

 

การประท้วงดังกล่าวนับเป็นการประท้วงที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเข้มงวดในเรื่องระเบียบสังคมสูงมาก และรัฐบาลไม่ยินยอมให้มีการแสดงออกทางการเมืองอย่างเสรีมากนัก โดยเฉพาะการเดินขบวนประท้วง ซึ่งถูกมองว่าเป็นการสร้างความวุ่นวายให้กับส่วนรวม

 

นักวิเคราะห์มองว่าการที่นโยบายผู้อพยพของรัฐบาลทำให้เกิดการประท้วงขนาดใหญ่เช่นนี้ได้ แสดงว่าสังคมสิงคโปร์กำลังเกิดความตึงเครียดอย่างหนักจากการพยายามแก้ปัญหาประชากรลดลง ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ และอีกหลายประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลก

 

โดยในระยะ 30 ปีที่ผ่านมา อัตราการเกิดของประชากรในสิงคโปร์อยู่ที่ 1.2 ซึ่งหมายถึงผู้หญิง 1 คน จะมีบุตรโดยเฉลี่ย 1.2 คนเท่านั้น อันเป็นอัตราที่จะทำให้สิงคโปร์เดินหน้าเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยที่ขาดแคลนแรงงาน รวมถึงรายได้จากการเก็บภาษีคนวัยทำงาน ขณะที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุมากขึ้น 

EMBED CODE :
TOP
NOW :