NEWS

ประสบการณ์การยุบโรงเรียนของประเทศญี่ปุ่น

by Divas Cafe Divas Cafe 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:59 น.

กระแสวิวาทะการยุบโรงเรียนในสังคม  กลายเป็นกระแสดรามา จนมองข้ามสาเหตุที่แท้จริงของการยุบโรงเรียน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่สังคมควรตระหนักรู้  เรียนรู้ปัญหานี้จากประสบการณ์การยุบโรงเรียนของประเทศญี่ปุ่น

EMBED CODE :
TOP
NOW :