NEWS

ปรากฏการณ์ Government Shutdown ในสหรัฐฯ

by Divas Cafe Divas Cafe 3 ตุลาคม 2556 เวลา 14:12 น.
การเมืองแบบเอาชนะคะคานเดิมพันเอาบ้านเอาเมืองในสหรัฐฯ นำมาสู่การแช่แข็งประเทศ ที่ประชาชนตาดำๆ ต้องแหลกลาญภายใต้ศึกช้างสารชนกัน
 
ละครการเมืองสุดเข้มข้นนี้ สอนประเทศไทยให้รู้ว่า เมื่อไหร่ที่นักการเมืองเล่นการเมืองมากไป จะไม่มีที่ยืนในใจประชาชน
EMBED CODE :
TOP
NOW :