MORE NEWS

WORLD

เปิดประวัติอังเกลา แมร์เคล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี 4 สมัย
​พรรครัฐบาลซีดียูของเยอรมนีเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้งครั้งล่าสุด แม้ว่าคะแนนรวมที่ได้จะถือว่าตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ แต่สิ่งที่ยังสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเลือกพรรคซีดียู ก็คือ นางอังเกลา แมร์เคล ซึ่งจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่ 4
Cache file ../cache/banners/coverpage.txt could not be written