NEWS

โปรดเกล้าฯ ตำแหน่งศาสตราจารย์ 'วรเจตน์ ภาคีรัตน์'

by พิชิตศักดิ์ แก่นนาคำ 21 เมษายน 2560 เวลา 12:20 น.

'อิศรา' เผยมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ 10 ราย 'วรเจตน์ ภาคีรัตน์' มีในรายชื่อ 

สำนักข่าวอิศรา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน 10 รายชื่อ จากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ลงนามพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งรายชื่อทั้งหมดมีดังนี้ 

1.รองศาสตราจารย์วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายมหาชน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2556

2.รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ทีฆเสนีย์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจักษุวิทยา สังกัดคณะแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

3.รองศาสตราจารย์อรรถกร เก่งพล ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557

4.รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558

5.รองศาสตราจารย์พัดยศ พุทธเจริญ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปกากร ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปกากร  ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

6.รองศาสตราจารย์สุวดี โฆษิตบวรชัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตรังสีวิทยา สังกัดคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2558

7.รองศาสตราจารย์ยงยุทธ ศิริปการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558

8.รองศาสตราจารย์สมปอง คล้ายหนองสรวง ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2558

9.รองศาสตราจารย์มรรยาท รุจิวิชชญ์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2558

10.รองศาสตราจารย์จิราวัลย์ จิตรถเวช ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถิติ สังกัดคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ที่มา:สำนักข่าวอิศรา
 

MORE FROM THAILAND

'กำลังใจ' หรือ 'ภัยความมั่นคง' 
'กำลังใจ' หรือ 'ภัยความมั่นคง' 
ทิศทางการเมือง: 'วัฒนา เมืองสุข' แถลงข่าวปมโดนหมายเรียก 2 คดี ด้านนายกรัฐมนตรี…
'ประธานกสม.' โต้ 'กรธ.' ยันคัดสรรกรรมการตามหลักการปารีส
'ประธานกสม.' โต้ 'กรธ.' ยันคัดสรรกรรมการตามหลักการปารีส
ประธาน กสม.ยอมรับมติ สนช.เซ็ตซีโร่เตรียมจ่อถกกรรมการสิทธิ เสนอความเห็นแย้งหรือไม่…
ไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น-กทม.มีฝน80%
ไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น-กทม.มีฝน80%
ประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ -กทม.มีฝนฟ้าคะนอง…
ตรรกะและจินตนาการ ทฤษฎีเกษตร 'จอน นอน ไร่' 
ตรรกะและจินตนาการ ทฤษฎีเกษตร 'จอน นอน ไร่' 
ร่วมค้นหาคำตอบ กับ เสกสรรค์ อุ่นจิตติ อดีตผู้คร่ำหวอดในแวดวงโฆษณา ที่กล้าหันหลังให้วงการ…
นปช.ร้อง ป.ป.ช.รื้อคดีสลายการชุมนุมปี 53
นปช.ร้อง ป.ป.ช.รื้อคดีสลายการชุมนุมปี 53
แกนนำ นปช.ยื่น ป.ป.ช. ขอให้พิจารณาคดีสลายชุมนุมเสื้อแดงปี 2553 อีกครั้ง หาก ไม่ทบทวน…
จัด ตร.2,500 นาย รปภ.วันตัดสินจำนำข้าว
จัด ตร.2,500 นาย รปภ.วันตัดสินจำนำข้าว
รองผบช.น.บอกวันแถลงปิดคดีจำนำข้าว 25 สค.นี้ ใช้กำลังตำรวจประมาณ 17 กองร้อย หรือ…
ผู้เลี้ยงหมูยื่นหนังสือนายกฯ ค้านนำเข้าหมูสหรัฐฯ 
ผู้เลี้ยงหมูยื่นหนังสือนายกฯ ค้านนำเข้าหมูสหรัฐฯ 
นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ พร้อมตัวแทนผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศยื่นหนังสือต่อนายกฯ…
ขนส่งมวลชนคือสวัสดิการ
ขนส่งมวลชนคือสวัสดิการ
เมืองจะโตหรือจะตาย ขึ้นอยู่กับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ เพราะมันเกี่ยวพันกับชีวิตผู้คนและชีวิตของเมือง…

VARIETY PROGRAMMES

JOURNAL JOURNEY

video
ONE DAY TRIP เกาะ Enoshima เมืองวันหยุดของหนุ่มสาวโตเกียว: FULL EP
ONE DAY TRIP จากโตเกียว สู่ เกาะ Enoshima ใน 1วัน ครบทั้งวิวและอาหารการกิน ชมความสวยงามของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ 90 สายพันธุ์ รวม 20,000 ตัว อิ่มอร่อยที่ร้านโคยะ กับเมนู “มาคะไนด้ง” เมนูปลาชื่อดังเดิน รวมทั้ง ชม ช๊อป ชิม ตลอด 2 ข้างทางบนเกาะ พบกันได้ใน JOURNAL JOURNEY
TOP
NOW :