NEWS

ปลัดสธ. ชี้ แก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ เพื่อประโยชน์ประชาชน 

by Phennapha C. 19 มิถุนายน 2560 เวลา 21:18 น.

'นพ.โสภณ' ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยการแก้ไขพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำเพื่อประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นการแก้ไขเรื่องบริหารจัดการ ไม่ได้แก้เรื่องสิทธิที่ประชาชนจะได้รับ ชี้หากบริหารจัดการดี ประชาชนจะได้รับบริการที่ดีขึ้น


นายแพทย์โสภณ  เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีการร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... ว่า ได้ปรึกษากับศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมการทำประชาพิจารณ์ที่มีคนแสดงความเห็น และการฟังประชาพิจารณ์ คือการไปรับฟังความเห็นของภาคประชาชน ภาคให้บริการ ภาควิชาการ และไม่ได้ยึดร่างนี้เป็นหลัก จะนำเหตุผล ข้อคิดเห็นที่ได้รับมาจากการทำประชาพิจารณ์มาปรับ ซึ่งยังอยู่ในขั้นของคณะกรรมการที่ร่างพระราชบัญญัติอยู่ เป็นการแก้ไขเรื่องบริหารจัดการ ไม่ได้แก้เรื่องสิทธิที่ประชาชนจะได้รับ

ส่วนการแยกเงินเดือนนั้น ที่ผ่านมา 15 ปีการนำเงินเดือนรวมไว้ในงบรายหัวก็เห็นชัดแล้วว่าไม่สามารถแก้ไขเรื่องการกระจายบุคลากรได้ แต่ส่งผลกระทบต่อจังหวัดเล็ก ๆ ที่มีประชากรน้อย เช่น สมุทรสงคราม สิงห์บุรี ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดบริการประชาชน เมื่อนำเงินเดือนออกไป ทำให้จังหวัดเล็กๆ จะได้เงินไปดำเนินงาน และประชาชนได้รับสิทธิเท่ากัน ยกเว้นกรณีถ้ามีผู้สูงอายุมากขึ้น หรือพื้นที่อยู่ห่างไกล พื้นที่เกาะ ควรได้ค่าใช้จ่ายรายหัวที่สูงขึ้น ซึ่งโครงการศึกษาข้อมูลทางการเงินเพื่อประเมินข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะการเงินและการวิเคราะห์ปัญหาการขาดทุนของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ของบริษัทอีวาย และสนช. เสนอว่าให้เอาเงินเดือนออก ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ใช้เครื่องมือใหม่ โดยมีการวางแผนกำลังคน และจัดทำกรอบอัตรากำลังของสถานพยาบาล รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และหารายได้เพิ่ม เพื่อให้รพ.สามารถดำเนินการได้

สำหรับการแก้กฎหมายที่ถูกมองว่าทำเกินกว่ามาตรา 44 นั้นคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ ได้ยึดมาตรา 44 เป็นหลัก และเพิ่มในประเด็นอื่นๆ ที่มีปัญหา อาทิ เงินเยียวยาผู้ให้บริการ เช่นกรณีพยาบาลที่ไปกับรถพยาบาลประสบอุบัติเหตุ   คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเลขาธิการสปสช. หรือกรณีซื้อยารวมที่คตร.ทักท้วงว่าสปสช.ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการจัดซื้อ ดังนั้นทำไมต้องเลือกวิธีที่ 1 คือให้ สปสช. ซื้อ หรือวิธีที่ 2 คือให้กระทรวงสาธารณสุขซื้อ แต่มาใช้วิธีที่ 3 คือร่วมกันทำเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการแก้ไขเรื่องบริหารจัดการ ไม่ได้ไปแตะเรื่องสิทธิประโยชน์ต่อประชาชน เพราะหากบริหารจัดการดี เชื่อว่าประชาชนจะได้รับบริการที่ดีขึ้น โดยขณะนี้ นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ โฆษกคณะกรรมการพิจารณาพ.ร.บ.ฯได้ประสานให้สถาบันพระปกเกล้าเพื่อศึกษาผลกระทบเกิดกับประชาชน             
                                                         
ส่วนการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การจัดสรรกองทุนสุขภาพตำบลที่กังวลว่าจะมีผลกระทบนั้น ขณะนี้ ครม.ได้รับหลักการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอให้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอขึ้น เพื่อบูรณาการงานกับงบประมาณของกระทรวง งบที่ผ่านกองทุนตำบลหรือสปสช. หรืองบท้องถิ่น งบกระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดและไม่ซ้ำซ้อน มีนายอำเภอเป็นประธาน สาธารณสุขอำเภอเป็นเลขาคณะกรรมการ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ประชาสังคม และเอกชนอื่นๆ เข้ามาช่วยกัน เป็นชุดบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณภาพชีวิต อยู่ระหว่างการร่างระเบียบสำนักนายก มีนายอำเภอเป็นประธาน สาธารณสุขอำเภอเป็นเลขาคณะกรรมการ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ประชาสังคม และเอกชนอื่นๆ เข้ามาช่วยกัน เป็นชุดบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณภาพชีวิต

MORE FROM THAILAND

อยากเป็นคนรักษ์สิ่งแวดล้อม ต้องทำตัวอย่างไร?
อยากเป็นคนรักษ์สิ่งแวดล้อม ต้องทำตัวอย่างไร?
VOICE AGENDA วันนี้ พบ Go Green City เปลี่ยนเมือง สู่อนาคต ร่วมพูดคุยกับ ท็อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร…
ยืนยัน 'ประยุทธ์' เยือนสหรัฐแน่ 
ยืนยัน 'ประยุทธ์' เยือนสหรัฐแน่ 
พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค ยืนยัน พลเอกประยุทธ์ มีกำหนดการเดินทางเยือนสหรัฐแน่นอน…
'ณัฐวุฒิ' ปัดฟื้นคดีสลายชุมนุม หวังผลการเมือง 
'ณัฐวุฒิ' ปัดฟื้นคดีสลายชุมนุม หวังผลการเมือง 
ณัฐวุฒิ โต้ อภิสิทธิ์ ยืนยันการทวงถามคดีสลายการชุมนุม ปี 2553 เพื่อคืนความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตร้อยศพ…
คพ.-ชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ ทำพิธีเปิดการฟื้นฟูห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว  
คพ.-ชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ ทำพิธีเปิดการฟื้นฟูห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว  
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และชาวบ้านคลิตี้ ร่วมเปิดการฟื้นฟูห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว…
โกงมากทำบุญมาก
โกงมากทำบุญมาก
วัดช่วยให้พฤติกรรมการโกงดำรงอยู่ได้อย่างไร? ในทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเราเรียกสถานการณ์นี้ว่า…
โกงเพราะชั่วหรือโกงเพราะวัฒนธรรมอำนวย
โกงเพราะชั่วหรือโกงเพราะวัฒนธรรมอำนวย
วัฒนธรรมพรรคพวกพี่น้องหรือแฟมิลิซึ่มเกี่ยวข้องกับการโกง และการคอร์รัปชั่นอย่างไร…
รับน้องก็แค่อาบน้ำร่วมกันไม่มีอนาจาร
รับน้องก็แค่อาบน้ำร่วมกันไม่มีอนาจาร
ศิลปากรแจงแค่อาบน้ำด้วยกัน ไม่มีอนาจาร ความรุนแรงที่ปรากฎในสื่อไม่มีมูลความจริง…
นักวิจัยเตือนกทม.อย่าประมาท ยกบทเรียนธรณีพิโรธที่เม็กซิโก
นักวิจัยเตือนกทม.อย่าประมาท ยกบทเรียนธรณีพิโรธที่เม็กซิโก
"นักวิจัย สกว.-สภาวิศวกร" ออกโรงเตือน กทม.อย่าประมาท แนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารสำคัญให้พร้อมรับมือแผ่นดินไหว…
TOP
NOW :