NEWS

ประชาชนคาดหวัง 'ปฏิรูปเศรษฐกิจ' ให้ดีขึ้น จริงจัง มีผลงานเป็นรูปธรรม

by Wiroon Pleejun 19 สิงหาคม 2560 เวลา 10:09 น.

สวนดุสิตโพล เผย ประชาชนอยากให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศให้ความสำคัญปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี การพัฒนาบ้านเมือง ให้ปฏิรูปอย่างจริงจัง มีผลงานเป็นรูปธรรม
        
ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 คณะ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี ซึ่งแต่ละคณะจะแยกกันทำหน้าที่ในแต่ละด้าน และนำแผนทั้ง 11 ด้านมารวมกันเป็นแผนปฏิรูปของชาติรวมถึงการออกกฎหมายเพื่อให้กลไกต่าง ๆ เดินไปได้  เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทั่วประเทศ  จำนวนทั้งสิ้น 1,036 คน ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560 สรุปผลได้ ดังนี้
 
1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
อันดับ 1    อยากให้ปฏิรูปอย่างจริงจัง มีผลงานเป็นรูปธรรม    66.95%
อันดับ 2    มีความสำคัญต่อการพัฒนาและทิศทางการปฏิรูปประเทศ    56.10%
อันดับ 3    เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง มีความรู้ความสามารถ น่าจะทำงานได้ดี    51.69%
อันดับ 4    เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ และเป็นประเด็นทางการเมือง    45.25%
อันดับ 5    ส่วนใหญ่เป็นคนที่เคยทำงานให้ คสช. ไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่    38.24%

2. ความสำคัญของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้น 11 คณะ

1.ด้านเศรษฐกิจ 78.99%    
2.ด้านกฎหมาย 72.46%    
3.ด้านการเมือง 62.56%    
4.ด้านกระบวนการยุติธรรม 61.11%    
5.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    52.42%    
6.ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 46.86%            
7.ด้านสังคม 44.44%
8.ด้านสาธารณสุข 43.00%
9.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 40.05%
10.ด้านสื่อสารมวลชน 38.45%
11.ด้านพลังงาน 36.52%
      
3.  ประชาชนมีความคาดหวังต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 คณะ มากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1    คาดหวังมาก    30.68%    
เพราะ มีหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศ กำหนดทิศทางการพัฒนาบ้านเมือง อยากเห็นเศรษฐกิจดีขึ้น ประเทศก้าวหน้า ฯลฯ

อันดับ 2    ไม่ค่อยคาดหวัง    29.94%    
เพราะ ที่ผ่านมายังไม่เห็นผลงานการปฏิรูปที่ชัดเจน ไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะมีใครเข้ามาทำงานก็ยังเหมือนเดิม ฯลฯ

อันดับ 3    คาดหวังค่อนข้างมาก    24.40%    
เพราะ ดูจากรายชื่อแล้วเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ อยากให้ช่วยกันทำให้บ้านเมืองดีขึ้น ฯลฯ 

อันดับ 4    ไม่คาดหวัง    14.98%    
เพราะ เป็นปัญหาที่แก้ยาก ฝังรากลึกในสังคมไทย การเมืองมีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้ง มุ่งแต่อำนาจและผลประโยชน์ ฯลฯ

4. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 คณะ คือ
อันดับ 1    เน้นปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี    64.65%
อันดับ 2    อยากเห็นผลงานเป็นรูปธรรมชัดเจน ปฏิรูปได้สำเร็จ    62.11%
อันดับ 3    ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ โปร่งใส    55.50%
อันดับ 4    รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นสำคัญ    47.08%
อันดับ 5    สร้างความยุติธรรมและเท่าเทียมในสังคม    46.34%
 

MORE FROM THAILAND

คนไทยสนับสนุนรัฐประหาร
คนไทยสนับสนุนรัฐประหาร
ภาพประชาชนนำดอกไม้ไปมอบให้กับทหารหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 เป็นประจักษ์พยานว่า…
วันนั้น - วันนี้ กับตัวละคร 19 กันยายน
วันนั้น - วันนี้ กับตัวละคร 19 กันยายน
11ปี ตัวละคร 19 ก.ย.49 - 19 ก.ย.60 วันนี้ทำอะไร ท่องไปในตัวละครการเมืองย้อนหลังไปในวันที่…
จำอะไรได้บ้างกับรัฐประหาร 19 กันยายน
จำอะไรได้บ้างกับรัฐประหาร 19 กันยายน
ทักษิณ ชินวัตร ทวิตข้อความในวันครบรอบ 11 ปี โดนยึดอำนาจ ระบุยังห่วงคนไทยเสมอ…
สัมผัสอาหารดัตช์แนวใหม่กับมาสเตอร์เชฟจากเนเธอร์แลนด์
สัมผัสอาหารดัตช์แนวใหม่กับมาสเตอร์เชฟจากเนเธอร์แลนด์
หอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยสเตนเดน วิทยาลัยการโรงแรมชื่อดังแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์…
 จี้ 'อิศรา-องค์กรวิชาชีพสื่อ' สอบปมคุกคามทางเพศพนักงานอย่างโปร่งใส
จี้ 'อิศรา-องค์กรวิชาชีพสื่อ' สอบปมคุกคามทางเพศพนักงานอย่างโปร่งใส
เครือข่ายบุคคลและองค์กรต่อต้านความรุนแรงทางเพศ จี้ 'อิศรา-องค์กรวิชาชีพสื่อ'…
ไทยหนุนทรัมป์เรียกร้อง 'ยูเอ็น' ปฏิรูปองค์กร
ไทยหนุนทรัมป์เรียกร้อง 'ยูเอ็น' ปฏิรูปองค์กร
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) พร้อมเรียกร้องให้ยูเอ็นปฏิรูประบบการทำงานภายในองค์กร…
รำลึก 19 กันยา 'ตลาดนัด ดิ้น ดิ้น ให้รอดในยุค 4.0'
รำลึก 19 กันยา 'ตลาดนัด ดิ้น ดิ้น ให้รอดในยุค 4.0'
รำลึก 19 กันยา นักกิจกรรมหลากหลายกลุ่ม รวมตัวกันจัดงาน "ตลาดนัด ดิ้น ดิ้น…
ศาลขยายอุทธรณ์จีทูจีข้าว 30 วัน
ศาลขยายอุทธรณ์จีทูจีข้าว 30 วัน
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อนุญาตขยายเวลา ให้ฝ่ายโจทก์…
TOP
NOW :