NEWS

ทดลองเดินเรือเฟอร์รี่ 'สัตหีบ-เกาะช้าง' ก่อนให้บริการจริง ก.ย.-ต.ค.60

by กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี 19 สิงหาคม 2560 เวลา 15:21 น.

ทดลองเดินเรือเฟอร์รี่ 'สัตหีบ-เกาะช้าง' วันแรก เพื่อนำปัญหามาประเมินผลกำหนดอัตราค่าโดยสาร ความปลอดภัยและเกิดความมั่นใจก่อนเปิดให้บริการในเดือน ก.ย.-ต.ค.60

กรมเจ้าท่า ทดลองเดินเรือเฟอร์รี่เส้นทางท่าเรือจุกเสม็ด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี -ท่าเรือบางเบ้า เกาะช้าง จ.ตราด เป็นครั้งแรก เพื่อเตรียมพร้อมในการเดินเรือโดยสาร โดยวันนี้มีการทดสอบความปลอดภัยการเดินเรือทั้งหมด อาทิ สมรรถนะตัวเรือ โดยเรือที่ใช้เดินเรือในเส้นทางดังกล่าวเหมือนกับเรือเฟอร์รี่ เส้นทางพัทยา-หัวหิน การทรงตัวของเรือ อุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือ เครื่องมือสื่อสารในการเรือ รวมทั้งความพร้อมของท่าเรือต้านทางและปลายทาง ระดับความลึกของน้ำที่เหมาะสมที่สามารถให้เรือเข้าจอดได้ ระยะเวลาที่ใช้เวลาในการเดินทาง จำนวนเรือเฟอร์รี่ ตลอดจนต้นทุนที่แท้จริงในการเดินเรือ 

การทดสอบเดินเรือเส้นทางนี้ เพื่อนำปัญหามาประเมินผลกำหนดอัตราค่าโดยสารที่สอดคล้องกับต้นทุนเดินเรือจริง กำหนดตารางการเดินเรือมีกี่เที่ยวต่อวัน กำหนดอัตราค่าโดยสาร เส้นทางดังกล่าวมีความปลอดภัยและเกิดความมั่นใจให้ประชาชนที่ใช้บริการ ก่อนเปิดให้บริการในเดือน ก.ย.-ต.ค.60