NEWS

'นายกฯ' รับมอบเงินช่วย 'น้ำท่วม' 3.5 ล้าน

by กองบรรณาธิการ ข่าวการเมือง 13 กันยายน 2560 เวลา 11:21 น.

 นายกรัฐมนตรี รับมอบเงินบริจาคกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบเงินบริจาคกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  วันนี้ บริษัท ด้านการสื่อสาร และ บริษัท ผู้ประกอบการจีนในประเทศไทย บริจาคเงิน 3.5 ล้านบาท และบริจาคเป็นเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น คิดเป็นมูลค่ากว่า 3 แสนบาท พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณทั้งคนไทย และคนจีนที่ได้ร่วมแสดงน้ำใจ และร่วมทำความดีเพื่อแผ่นดิน แบ่งปันและช่วยดูแลผู้ที่ลำบากเดือดร้อน ซึ่งรัฐยังต้องดูแลประชาชน เพื่อให้ก้าวสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แม้หลายอย่างยากที่จะเปลี่ยนแปลง แต่เราจะต้องเข้มแข็ง เพื่อเจริญเติบโตไปด้วยกัน ทั้งยังฝากกับผู้ประกอบการจีนว่า ขณะนี้ ไทยมีโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้หลาย ๆ อย่างดีขึ้น