NEWS

ภาคประชาสังคมซัดรัฐบาลใช้ ม.44 ปิดเหมืองทองคำ บ.อัครา ชี้เจตนาคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย

by กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี 13 กันยายน 2560 เวลา 16:37 น.

กลุ่มโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่จี้รัฐบาลยกเลิกใช้ ม.44 ปิดเหมืองทองคำ บ.อัครา ฯ ระบุเปิดช่องให้โอกาสนายทุนรายอื่นสวมแทน หวั่นเป็นการคอร์รัปชั่นในรูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อนรูป จี้กลุ่มหนุนทบทวนตัวเองว่าจะขับเคลื่อนภาคประชาชนไปรับใช้เผด็จการทหาร คสช.ที่โยนเศษอาหารให้หรือจะสร้างประชาธิปไตยที่ประชาชนมีเสรีภาพเท่าเทียม


จากกรณีที่รัฐบาลใช้อำนาจตามมาตรา 44 ปิดกิจการเหมืองทองแร่ทองคำชั่วคราวที่จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์และพิษณุโลก ของบริษัทอัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผู้ร่วมทุนรายใหญ่จากประเทศออสเตรเลีย โดยที่ยังไม่มีข้อสรุปขัดเจนว่ากิจกรรมของเหมืองเป็นสาเหตุของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพของประชาชนรอบเหมืองนั้น


นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์  ผู้ประสานงานกลุ่มโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ กล่าวว่า การใช้อำนาจตามมาตรา 44 ปิดกิจการเหมืองแร่ชั่วคราวนั้นอาจเป็นการเปิดช่องหรือโอกาสให้นายทุนรายอื่นเข้ามาสวมแทน โดยเจตนาเช่นนี้ก็คือการคอร์รัปชั่นทางนโยบายหรือเป็นการคอร์รัปชั่นในรูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อนรูปแบบหนึ่ง เช่นเดียวกับโครงการจำนำข้าวในสมัยยิ่งลักษณ์ที่ถูกกลั่นแกล้ง


"ปัญหาของเรื่องนี้อยู่ที่การกลั่นแกล้งทางการเมือง ตรงที่รัฐบาลหนึ่งกลั่นแกล้งอีกรัฐบาลหนึ่ง รัฐบาลปิดเหมืองทอง กลั่นแกล้ง รัฐบาลจำนำข้าว ทั้ง ๆ ที่สองรัฐบาลทำเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเหมือนกัน ไม่ต่างกัน มีนโยบายเพื่อช่วยเหลือคนยากจนเช่นเดียวกัน แต่ทำไมถึงต้องกลั่นแกล้งกันเอง" นายเลิศศักดิ์กล่าวในงานแถลงข่าว "ผลกระทบการคุ้มครองการลงทุนกับคำสั่งปิดเหมืองทองอัครา" จัดโดยเครือข่ายภาคประชาชนและกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)