NEWS

โปรดเกล้าฯ ให้ 'กิตติรัตน์' พ้นอัยการ-เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

by กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี 13 กันยายน 2560 เวลา 20:55 น.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้  'กิตติรัตน์' พ้นจากตําแหน่งอัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตําแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ นายกิตติรัตน์ กิตยสิทธานาถ พ้นจากตําแหน่งอัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี (ช่วยราชการสํานักงานคดีแรงงาน) ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.2560 เนื่องจากถูกลงโทษให้ออกจากราชการ ตามมาตรา 55 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน ทั้งนี้ ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548

ประกาศ ณ วันที่ 15 ส.ค.2560 

ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

MORE FROM THAILAND

คนไทยสนับสนุนรัฐประหาร
คนไทยสนับสนุนรัฐประหาร
ภาพประชาชนนำดอกไม้ไปมอบให้กับทหารหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 เป็นประจักษ์พยานว่า…
วันนั้น - วันนี้ กับตัวละคร 19 กันยายน
วันนั้น - วันนี้ กับตัวละคร 19 กันยายน
11ปี ตัวละคร 19 ก.ย.49 - 19 ก.ย.60 วันนี้ทำอะไร ท่องไปในตัวละครการเมืองย้อนหลังไปในวันที่…
จำอะไรได้บ้างกับรัฐประหาร 19 กันยายน
จำอะไรได้บ้างกับรัฐประหาร 19 กันยายน
ทักษิณ ชินวัตร ทวิตข้อความในวันครบรอบ 11 ปี โดนยึดอำนาจ ระบุยังห่วงคนไทยเสมอ…
สัมผัสอาหารดัตช์แนวใหม่กับมาสเตอร์เชฟจากเนเธอร์แลนด์
สัมผัสอาหารดัตช์แนวใหม่กับมาสเตอร์เชฟจากเนเธอร์แลนด์
หอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยสเตนเดน วิทยาลัยการโรงแรมชื่อดังแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์…
 จี้ 'อิศรา-องค์กรวิชาชีพสื่อ' สอบปมคุกคามทางเพศพนักงานอย่างโปร่งใส
จี้ 'อิศรา-องค์กรวิชาชีพสื่อ' สอบปมคุกคามทางเพศพนักงานอย่างโปร่งใส
เครือข่ายบุคคลและองค์กรต่อต้านความรุนแรงทางเพศ จี้ 'อิศรา-องค์กรวิชาชีพสื่อ'…
ไทยหนุนทรัมป์เรียกร้อง 'ยูเอ็น' ปฏิรูปองค์กร
ไทยหนุนทรัมป์เรียกร้อง 'ยูเอ็น' ปฏิรูปองค์กร
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) พร้อมเรียกร้องให้ยูเอ็นปฏิรูประบบการทำงานภายในองค์กร…
รำลึก 19 กันยา 'ตลาดนัด ดิ้น ดิ้น ให้รอดในยุค 4.0'
รำลึก 19 กันยา 'ตลาดนัด ดิ้น ดิ้น ให้รอดในยุค 4.0'
รำลึก 19 กันยา นักกิจกรรมหลากหลายกลุ่ม รวมตัวกันจัดงาน "ตลาดนัด ดิ้น ดิ้น…
ศาลขยายอุทธรณ์จีทูจีข้าว 30 วัน
ศาลขยายอุทธรณ์จีทูจีข้าว 30 วัน
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อนุญาตขยายเวลา ให้ฝ่ายโจทก์…
TOP
NOW :