NEWS

ประกาศยกเลิกใบขับขี่กระดาษให้ใช้ใบขับขี่ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์

by กองบรรณาธิการ ข่าวสังคม 13 กันยายน 2560 เวลา 21:34 น.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กําหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2560 ยกเลิกแบบใบอนุญาตขับรถแบบกระดาษ และให้ใช้แบบใบอนุญาตขับรถที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพียงแบบเดียว ส่วนใบอนุญาตขับรถที่ออกไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กําหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กําหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553 ไว้แล้ว นั้น โดยที่ปัจจุบันใบอนุญาตขับรถที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (แบบกระดาษ) ตามประกาศดังกล่าว ไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนผู้ขอรับใบอนุญาตและมีจํานวนน้อยมาก ประกอบกับใบอนุญาตดังกล่าว สามารถปลอมแปลงได้ง่าย สมควรยกเลิกแบบใบอนุญาตขับรถที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (แบบกระดาษ) และให้ใช้แบบใบอนุญาตขับรถที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพียงแบบเดียว อาศัยอํานาจ ตามความในข้อ 11 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.2548 อธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกประกาศกําหนดแบบใบอนุญาตขับรถไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กําหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2553 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2553
ข้อ 2 ใบอนุญาตขับรถให้ใช้แบบใบอนุญาตที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามแบบท้ายประกาศ ดังต่อไปนี้
(1) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราวใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถบดถนนใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ และใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นตามมาตรา 43 (9) ให้ใช้แบบ ขส.บ.10 ข. - 1/1
(2) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ซึ่งมีอายุตลอดชีพ ให้ใช้ แบบ ขส.บ. 10 ข. -3/1
ข้อ 3 ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทํา ณ นครเจนีวา ค.ศ.1949
ข้อ 4 ใบอนุญาตขับรถที่ออกไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ
ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป
 

ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560
สนิท พรหมวงษ์
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
 

MORE FROM THAILAND

เพราะเป็นชาวนาจึงเจ็บปวด?
เพราะเป็นชาวนาจึงเจ็บปวด?
ผู้สื่อข่าววอยซ์ทีวี ลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ของชาวนาในอำเภอบ้านหมี่…
ABD คงเป้า GDP ไทยเติบโต 3.5 %
ABD คงเป้า GDP ไทยเติบโต 3.5 %
ABD คงเป้า GDP ไทยเติบโต 3.5 % ชี้ เป็นผลมาจากการส่งออกที่ขยายตัว คาดการประชุม กนง.พรุ่งนี้…
นายกฯเยือนสหรัฐ 2-4 ต.ค.นี้
นายกฯเยือนสหรัฐ 2-4 ต.ค.นี้
นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางเยือนสหรัฐ 2-4 ตุลาคมนี้ ตามคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์…
เลือกรับยันต์เจ้าคุณธงชัยหรือรับเบี้ยผู้สูงอายุ
เลือกรับยันต์เจ้าคุณธงชัยหรือรับเบี้ยผู้สูงอายุ
คลังเล็งแจกเหรียญปลุกเสกรุ่นยันต์เจ้าคุณธงชัยจูงใจคนชราสละสิทธิ์รับเบี้ย…
ฉีกบัตรจาก 'ไชยันต์' ถึง 'โตโต้'
ฉีกบัตรจาก 'ไชยันต์' ถึง 'โตโต้'
เปรียบเทียบคำพิพากษา กรณีฉีกบัตรลงคะแนน จาก "ไชยันต์" ถึง "โตโต้" กรณีของ…
พิพากษายิ่งลักษณ์ 27 กันยายน
พิพากษายิ่งลักษณ์ 27 กันยายน
27 ก.ย. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำพิพากษาคดีปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว…
'ประยุทธ์' ยันไม่ตีกรอบให้รัฐบาลหน้า แต่ให้รู้ว่าต้องทำอะไรในอนาคต
'ประยุทธ์' ยันไม่ตีกรอบให้รัฐบาลหน้า แต่ให้รู้ว่าต้องทำอะไรในอนาคต
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยประชุมยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการวางแผนการทำงาน ตามแผนแม่บทที่วางไว้…
พิพากษาข้าว : บทสรุปอิสรภาพ-อนาคตนโยบายสาธารณะ
พิพากษาข้าว : บทสรุปอิสรภาพ-อนาคตนโยบายสาธารณะ
วันพรุ่งนี้(27ก.ย.60) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะอ่านคำพิพากษาคดีรับจำนำข้าว…
TOP
NOW :