ไม่พบผลการค้นหา
LH เล็งนำ 2 ศูนย์การค้าขายเข้า REIT ใน 3-5 ปีข้างหน้า
Dec 26, 2014 07:26

แอลเอช เตรียมนำ 2 ศูนย์การค้าเข้าขายในกองทรัสต์เพื่ออสังหาริมทรัพย์ หรือ REIT เพิ่มเติมในอีก 3-5 ปีข้างหน้า เพื่อขยายกองทรัสต์ให้ใหญ่ขึ้น หลังเปิดซื้อขายครั้งแรก ได้รับความสนใจจากนักลงทุน   

นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ เอช พร๊อพเพอร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทวางแผนนำสินทรัพย์อื่นๆ เข้ามาขายในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ หรือ LHSC  เพื่อขยายกองทรัสต์ให้เติบโตมากขึ้น โดยคาดว่าจะนำสินทรัพย์อื่นๆ ในอนาคต ที่บริษัทจะลงทุนเพิ่มเติม เข้ามาขายในกอง  LHSC 

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนพัฒนาศูนย์การค้าใหม่ 2 โครงการ เบื้องต้น จะนำพื้นที่เปล่าของกลุ่มมาพัฒนา ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 3-5 หลังจากนั้น จะนำสินทรัพย์ที่พัฒนาใหม่ขายเข้ากองทรัสต์เพื่อขยายกองทรัสต์ให้ใหญ่ขึ้น แต่ยังเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้ในตอนนี้  
สำหรับราคาหน่วยลงทุน LHSC ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรก มาอยู่ที่ 10 บาท 30 สตางค์ต่อหน่วย เพิ่มขึ้น 0.98% จากราคาเสนอขายให้กับประชาชนครั้งแรก หรือ IPO ที่ 10 บาท 20 สตางค์ต่อหน่วย เพราะนักลงทุนเห็นศักยภาพของกองทรัสต์ที่ลงทุนในศูนย์การค้า โดยเฉพาะเทอร์มินอล 21 ที่ตั้งในศูนย์กลางการเดินทางและช้อปปิ้ง   

ประกอบกับ ศูนย์การค้ามีรายได้จากค่าเช่าที่เข้ามาต่อเนื่อง และอัตราการเติบโตแน่นอนในแต่ละปี     

สำหรับการเติบโตของอัตราค่าเช่าในศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ในปีนี้ คาดว่าจะมากกว่า 6% หลังบริษัททยอยปรับเพิ่มค่าเช่าทุกปีตามนโยบาย  ส่วนอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยในปัจจุบัน อยู่ที่ 98% ซึ่ง 80% เป็นอัตราการเช่าของธุรกิจประเภทร้านอาหาร แฟชั่น โรงภาพยนตร์ และซุปเปอร์มาร์เก็ต 

    

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog