ไม่พบผลการค้นหา
สภาสูงตัดไฟ
“เชียงใหม่มหานคร” โมเดลจังหวัดจัดการตนเอง
สะพานนวัตกรรม
สื่อสองมุมมอง
รธน.เกาไม่ถูกที่คัน
ศักดิ์ศรีรัฐสภา
ทำไมไม่เอา GMO
พิสูจน์สัญชาติไทย
ศาลยึดประเทศ?
ไม่เกินปี 62 พร้อมใช้ กม.ภาษีที่ดินฯ
แปรรูป ปตท.สุดซอย
เอาประชานิยมเข้ารัฐสภา
รมว.ดีอีบอกแฮกเกอร์แค่ยุงกัด แต่ลืมว่าคนตายเพราะยุงจำนวนมาก
'เอกชัย' นอนคุก 'คดีอยากเลือกตั้ง' ทนายยื่นประกัน 15 พ.ค.นี้
"มองการเปลี่ยนแปลงประเทศเพื่อนบ้าน"...ย้อนดูเมืองไทย ?
เปิดทัศนะผู้นำครู ผู้นำท้องถิ่น 'การศึกษา' คือกุญแจดับไฟใต้
ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับสุดซอย
หนุน-ต้านเยียวยาเหยื่อชุมนุม คำตอบอยู่ที่"เจตจำนงทางการเมืองของรัฐบาล"
ปฏิรูปตำรวจ
วิจัยชนบทกับ "ครก. 112"
ภาษีที่ดินที่เป็นธรรม
Mar 7, 2015 08:35

รายการ Intelligence ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2558

กระทรวงการคลังกำลังจะเสนอร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในกระแสวิตกของประชาชนที่อยู่ในข่ายเสียภาษี ซึ่งก็คือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างราคาประเมินเกิน 1 ล้านบาท

ผศ.ดวงมณี เลาวกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชี้ว่าภาษีทรัพย์สินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำควรมีนานแล้ว ทั้งภาษีมรดก ภาษีที่ดิน ภาษีกำไรหลักทรัพย์ (Capital Gain) ภาษีที่ดินแม้ยังไม่เก็บอัตราก้าวหน้าแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และเป็นธรรม เพราะที่ดินมีมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนของรัฐ ผู้ถือครองจึงต้องร่วมจ่าย การเก็บภาษีเข้า อปท.ยังเป็นแรงผลักดันให้คนมีส่วนร่วมประชาธิปไตยท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม ข้อควรระวังคือหลักเกณฑ์จำแนกประเภทที่ดินที่ต้องเสียภาษีต่างกัน ได้แก่ ที่ดินเพื่อการเกษตร อยู่อาศัย พาณิชย์ รกร้างว่างเปล่า หากเอาที่รกร้างว่างเปล่าไปปลูกกล้วยจะถือเป็นการเกษตรหรือไม่ เจ้าหน้าที่จะใช้ดุลพินิจอย่างไร

 

 

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog