ไม่พบผลการค้นหา
ปี 2558 ยุค Internet of Me
Mar 13, 2015 02:27

แอคเซนเชอร์ เปิดเผยว่าในปี 2558 จะเกิดระบบนิเวศดิจิทัล ที่ทุกภาคส่วนจะเชื่อมโยงกันและก้าวเข้าสู่ยุค Internet of  Me

นางสาวนิธินันท์  สมบูรณ์วิทย์  กรรมการผู้จัดการ  กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี  เอคเซนเซอร์ ประเทศไทย ���ะบุว่าได้ทำการเก็บข้อมูล 304,000คน จาก 120 สถานที่ทั่วโลก พบว่า 5 เทรนด์ใหม่ที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจดิจิทัลในอนาคต ก็คือ Internet of Me ฮาร์ดแวร์ที่ให้ผลเลิศ การปฏิวัติแพลทฟอร์ม องค์กรอัจฉริยะ และทีมงานคนกับเครื่องจักร

แต่ Internet  of  Me  คือ เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยตอนนี้  เนื่องจากคนไทย ใช้อุปกรณ์อัจฉริยะมากขึ้น โดยประเมินว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า  จะมีผู้ใช้บริการมือถือ 96  ล้านเลขหมาย  โดย 73% ของคนไทยเข้าถึงช่องทางออนไลน์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่  และ 43%  พร้อมเปลี่ยนยี่ห้อสินค้าทันที หากไม่ตรงความต้องการ

The  Internet  Of  Me  ก็คือโลกที่รู้จักและเข้าใจความต้องการของมนุษย์  เป็นยุคที่อุปกรณ์ต่างๆ เชื่อมต่อกัน  โดยผู้บริโภคต้องการเทคโนโลยีที่ฉลาดมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของพวกเขา

นอกจากนี้ ยังประเมินว่าในปี 2560 อาเซียนจะมีขนาดเศรษฐกิจ 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 99 ล้านล้านบาท  มีความสำคัญเป็นอันดับ 6 ของโลก

 

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog