ไม่พบผลการค้นหา
ปิดขนส่งมวลชนของ 'คนไทย' ใครต้องรับผิดชอบ?
Oct 27, 2020 09:08

ราชกิจจาฯ ลงประกาศ 'ห้ามใช้เส้นทางคมนาคม' หลายฉบับตั้งแต่ 16 ต.ค. ขณะหลายฝ่ายโยนเป็นความผิดม็อบ เลขาฯ เพื่อผู้บริโภคชี้ คนไทยกำลังถูกลิดรอนสิทธิ ผิดหลักรัฐธรรมนูญ

อ่านต่อ: https://voicetv.co.th/read/AeNy9wn7g

ปณิศา เอมโอชา
ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจที่มีรีฮันนาเป็นไอดอล
116Article
15Video
15Blog