ไม่พบผลการค้นหา
สะท้อนธุรกิจฉายภาพยนตร์ "ถ้าคอนเทนต์ดี คนจะกลับมาที่โรงหนังเสมอ"
Jun 22, 2020 14:23

ผู้ประกอบการ-ผู้บริโภค สะท้อนโรงหนังจะไปต่อได้ด้วยคอนเทนต์ที่ดี เมเจอร์ฯ ชี้ทั้งปีอาจไม่ขาดทุนเพราะปรับตัวโดยการร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์และผันมาผลิตภาพยนตร์ตอบโจทย์ตลาดเอง

อ่านต่อ : https://www.voicetv.co.th/read/f01SU9Yfl