ไม่พบผลการค้นหา
หัวหน้าพรรคก้าวไกล ยืนยันจุดยืนพร้อมนำลูกพรรค ผลักดันสภาที่มาจากประชาชน ย้ำ "ประชาชนคือผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศ"

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ออกแถลงการณ์เนื่องในวาระ ครบรอบ 24 มิ.ย. 2475 "88 ปี อภิวัฒน์สยาม ภารกิจสถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชน" โดยมีเนื้อหาระบุว่า วันนี้ ประชาชนหลายกลุ่มรวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียงกันและได้อ่านประกาศคณะราษฎร ฉบับที่หนึ่ง ต่อหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและสถานที่สำคัญต่างๆ และในวันเดียวกัน มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตลอดทั้งวัน เพื่อทำหน้าที่ส่งเสียงเรียกร้องรวมทั้งแก้ไขปัญหา และเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ทุกประการที่ผมกล่าวมาจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ไม่ได้เลยหากปราศจากซึ่งเหตุการณ์เมื่อ 88 ปีที่แล้ว นั่นคือ การอภิวัฒน์สยาม 24 มิถุนายน 2475 โดยคณะราษฎร

หมุดหมายสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวไทยไปโดยสิ้นเชิง เพราะคือการเปลี่ยนจากการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนทุกคนเสมอภาคกันเบื้องหน้ากฎหมาย มีรัฐสภาและมีรัฐบาลที่ยึดโยงกับประชาชน ทำให้ "ประชาชนคือผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศ" อย่างแท้จริง

ทว่า เส้นทางแห่งประชาธิปไตยเป็นหนทางที่เต็มไปด้วยขวากหนามในประเทศแห่งนี้ ซึ่งมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ และยังคงเป็นภารกิจที่ยังไม่เสร็จสิ้น ยังคงมีการรัฐประหารจากคณะบุคคลยึดอำนาจไปจากประชาชน หรือการที่อำนาจของประชาชนถูกลดทอนกลับไปเป็นจำนวนมาก เช่น ประเทศไทยยังคงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยของกลุ่มผู้สืบทอดอำนาจการรัฐประหารของ คสช. สถาบันสาธารณะต่างๆ ยังอยู่เหนือการตรวจสอบของประชาชน ฯลฯ

สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า เส้นทางประชาธิปไตยที่แท้จริงของประเทศไทยยังอีกยาวไกลนัก หรือแม้กระทั่งเรายังไปไม่ถึงการปกครองโดยรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย เพราะรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยของประชาชนนั้น ย่อมไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่ยินยอมให้เกิดองค์กรอื่นใดที่มีอำนาจหลุดพ้นโดยไม่ยึดโยงกับประชาชน และมีอำนาจอยู่เหนือประชาชนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐธรรมนูญสถาปนาขึ้นโดยอำนาจที่เป็นเผด็จการ ไม่ใช่มาจากอำนาจและฉันทามติของประชาชน

สำหรับวันนี้ 24 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของคณะผู้ริเริ่มการอภิวัฒน์ และสถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชนที่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์นี้ พรรคก้าวไกลพร้อมผลักดันให้เกิดสภาร่างรัฐธรรมนูญ ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเพื่อสถาปนารัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และคัดค้านการใช้กฎหมายและวิธีการนอกกฎหมายใดๆ เพื่อลิดรอนหรือทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชน

อ่านเพิ่มเติม