ไม่พบผลการค้นหา
จากข้อมูล 141 ปี มกราคม 2563 ที่ผ่านมามีอุณหภูมิสูงที่สุด โดยอุณหภูมิพื้นผิวโลกรวมถึงพื้นผิวมหาสมุทรเพิ่มขึ้น 1.14 องศาเซลเซียส

ตามข้อมูลขององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐฯ พบว่า จากข้อมูลสถิติทั้งสิ้น 141 ปี ระดับอุณหภูมิโลกในเดือนมกราคมที่ผ่านมาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเดือกมกราคมในปีอื่นๆ 

โดยอุณหภูมิพื้นผิวโลกรวมถึงพื้นผิวมหาสมุทรเพิ่มขึ้น 1.14 องศาเซลเซียส เหนือค่าเฉลี่ยอุณหภูมิในศตวรรษที่ 20 และยังเหนือกว่าสถิติเดิมที่ทำไว้ในเดือนมกราคมปี 2559 0.02 องศาเซียลเซียส 

แนวโน้มความร้อนเพิ่มสูงขึ้นมาตั้งแต่ปี 2545 จากระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น เป็นผลให้ อุณหภูมิในเดือนมกราคมที่ร้อนที่สุด 10 อันดับอยู่ภายในปี 2545 เป็นต้นมา ขณะที่อุณหภูมิในเดือนมกราคมที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์อยู่ภายในปี 2559 เป็นต้นมา 

ตามข้อมูลศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสหรัฐฯ ปี 2563 มีแนวโน้มจะเป็นปีที่โลกมีความร้อนมากที่สุดติด 1 ใน 5 จากสถิติที่มีทั้งหมด 

แม้หลายองค์กรจะออกมาเตือนถึงวิกฤตที่จะตามมาหากอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น 2 องศาเซียลเซียส ทั้งวิกฤตอาหาร และภัยธรรมชาติต่างๆ แต่สภาพอากาศก็ยังไม่มีแนวโน้มดีขึ้น

อ้างอิง; CNBC, The Guardian