ไม่พบผลการค้นหา
"ไพบูลย์" ชงแก้ พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ลดตัวแทนเลือกตั้งประจำเขต เลือกเพียงระดับจังหวัด-แก้สูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ให้ชัดเจน

วันที่ 26 มิ.ย. 2563 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมาธิการกำลังศึกษาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและจะลงไปในรายละเอียด

โดยเฉพาะ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เช่น สูตรการคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อให้ชัดเจนและหมดปัญหา, การทำไพรมารีโหวต อาจจะลดลงให้มีสัดส่วนที่พอดี, การจ่ายค่าบำรุงพรรค, และลดตัวแทนประจำจังหวัดจากเดิมที่กำหนดให้มีทุกเขตเลือกตั้งประบเหลือเพียงเขตจังหวัด

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องค่าสมัครการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งไม่มีความเท่าเทียม ส.ส. เสียค่าสมัครหนึ่งหมื่นบาท, ส.ว. เสียค่าสมัคร 2,500 บาท, ส่วนผู้สมัครองค์กรอิสระอื่นๆ ไม่ต้องเสียค่าสมัคร แต่ความเป็นจริงแล้ว ส.ส. จะต้องมีภาระในการพบปะประชาชน รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นข้อกฎหมายจุกจิกเป็นภาระของพรรคการเมือง และสมาชิกพรรค ซึ่งทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงข้อเสนอที่ตนรับฟังมาจากเสียง ส.ส. ส่วนใหญ่ โดยอีกสองสัปดาห์คณะอนุกรรมาธิการฯ จะศึกษาเพื่อพิจารณายกร่างว่าจะแก้ไขอย่างไร ให้เป็นรูปเป็นร่างกว่าเก่า ส่วนใดสามารถแก้ไขที่ตัว พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญได้เลย และส่วนใดที่ต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อน เพื่อที่จะเสนอต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ต่อไป