ไม่พบผลการค้นหา
ธ.ไทยพาณิชย์จับมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ พัฒนาหลักสูตร 'NIA-SCB innovation-Based Enterprise' หรือ IBE สร้างโอกาส 30 บริษัทเทคโนโลยีต่อยอดธุรกิจ ช่วยจับคู่พันธมิตร มอบสิทธิเข้าถึงสินเชื่อ

นายกริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA กล่าวว่า NIA ได้จัดตั้งสถาบันวิทยาการนวัตกรรม หรือ NIA Academy ขึ้น โดยเป็นสถาบันเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการนวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศ ให้ก้าวสู่ระดับสากล สนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ส่วนความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB ครั้งนี้ จะช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดของสตาร์ทอัพไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งโอกาสเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงขององค์กรธุรกิจ ความรู้และมุมมองแบบนักธุรกิจ และแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการนวัตกรรมแบบเปิด โครงการนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย และ NIA venture เป็นรูปแบบการสนับสนุนที่เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพโดยจะเน้นการพิจารณาจากรูปแบบธุรกิจของโครงการ ซึ่งจะต้องมีลักษณะเติบโตอย่างก้าวกระโดด

อีกทั้ง NIA ยังมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆ และส่งเสริมให้สตาร์ทอัพสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาและใช้ประโยชน์ทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโต มีนวัตกรรมการตลาด (market innovation) เพื่อให้ธุรกิจนวัตกรรมให้เติบโตไปตลาดต่างประเทศได้

ดังนั้น หลักสูตร 'NIA-SCB innovation-Based Enterprise' หรือ IBE จะใช้ระยะเวลาภายใน 26 สัปดาห์ บริษัทที่ได้รับเลือกจะได้เรียนรู้การพัฒนาเทคโนโลยีที่สอดรับกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน พร้อมชี้ว่า อุตสาหกรรมหลักๆ ที่รัฐบาลกำลังให้ความสนใจอย่างมากคือ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมหมุนเวียน และอุตสาหกรรมสีเขียว

เปิดหลักสูตร Innovation Base
  • กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA

ด้านนางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB กล่าวเสริมว่า หลังจากที่บริษัทเทคโนโลยีได้รับการอบรมแล้ว ฝั่งธนาคารไทยพาณิชย์จะเข้ามาช่วยสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนพัฒนาบริษัท รวมทั้งยังทำหน้าที่เสมือนแพลตฟอร์มจับคู่ธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม ยังยืนยันว่า สถานการณ์หนี้เสีย (NPL) ในกลุ่มสินเชื่อธุรกิจของไทยพาณิชย์ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และไม่ได้มากขึ้น อีกทั้งธนาคารยังเตรียมงบเพียงพอสำหรับการปล่อยสินเชื่อให้เอสเอ็มอี และมองว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

เปิดหลักสูตร Innovation Base
  • นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์
"เราพร้อมปล่อยสินเชื่อ ธนาคารยังไม่ชักมือกลับ" นางพิกุล กล่าว

พร้อมกับระบุว่า ปัจจุบันธนาคารไทยพาณิชย์มีลูกค้าธุรกิจที่ดูแลอยู่ 50,000 - 60,000 ราย ที่สามารถเข้ามาทำการจับคู่กับ 30 บริษัทเทคโนโลยีภายใต้โครงการนี้ และตั้งเป้าว่า หลังจากจบการอบรม บริษัทเทคโนโลยีควรมียอดการเติบโตราวร้อยละ 10 ซึ่งหมายถึงการจับคู่ทางธุรกิจกับบริษัทราว 2,000 แห่ง

ทั้งนี้ หลักสูตร "NIA-SCB Innovation-Based Enterprise (IBE)" เป็นหลักสูตรการอบรมที่เน้นไปในทางการทำ Business Matching, Testing Ground และการช่วยหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อติดอาวุธและบ่มเพาะชั้นเชิงทางธุรกิจให้กับบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีที่อยู่ในระยะเติบโต (Growth Stage) พร้อมเดินหน้าแข่งขันและเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด

นอกจากนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมจะผลักดันธุรกิจกลุ่มนี้ให้สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดผ่าน 4 องค์ประกอบในการทำธุรกิจ ได้แก่ องค์ความรู้ (Academy) ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน (Banking product and service) เครือข่ายธุรกิจ (Connection) และ ดิจิทัลโซลูชั่น (Digital solution) โดยใช้ระยะเวลาอบรม 26 สัปดาห์ จำนวนผู้เข้าอบรม 30 บริษัท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :