ไม่พบผลการค้นหา
ส่องข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมพบ ม.ค.-ต.ค. 2562 มีผู้ประกอบการแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน และจำหน่ายทะเบียนโรงงานแล้วเกือบ 2 พันแห่ง แซงหน้าสถิติปี 2561 ที่มีแจ้งปิดโรงงาน 1,603 แห่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยสถิติการแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน และจำหน่ายทะเบียนโรงงาน ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ต.ค. 2562) รวมทั้งสิ้น 1,989 แห่ง มีจำนวนแรงงาน 49,157 คน ดังนี้

  • มกราคม แจ้งเลิกประกอบกิจการและจำหน่ายทะเบียนโรงงาน 133 แห่ง มีจำนวนคนงาน 3,428 คน
  • กุมภาพันธ์ 191 แห่ง คนงาน 6,367 คน
  • มีนาคม 159 แห่ง คนงาน 4,797 คน
  • เมษายน 214 แห่ง คนงาน 5,097 คน
  • พฤษภาคม 144 แห่ง คนงาน 3,630 คน
  • มิถุนายน 463 แห่ง คนงาน 12,526 คน
  • กรกฎาคม 440 แห่ง คนงาน 7,397 คน
  • สิงหาคม 66 แห่ง คนงาน 1,281 คน
  • กันยายน 94 แห่ง คนงาน 2,530 คน
  • ตุลาคม 85 แห่ง คนงาน 2,104 คน

ขณะที่ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง 10 เดือนแรกของปีก่อนหน้า (ม.ค.-ต.ค. 2561) ที่มีการแจ้งจำหน่ายทะเบียนโรงงานทั้งสิ้น 1,290 แห่ง มีคนงานทั้งสิ้น 33,507 คน ซึ่งทำให้เห็นว่า 10 เดือนที่ผ่านมาของปี 2562 มีโรงงานแจ้งเลิกกิจการและจำหน่ายทะเบียนโรงงานเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันร้อยละ 54 หรือเพิ่มขึ้น 699 โรงงาน กระทบต่อคนงานเพิ่มขึ้น 15,650 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 47

อีกทั้ง เมื่อพิจารณา จากสถิติการแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน และจำหน่ายทะเบียนโรงงาน ทั้งปี 2561 พบว่า มีโรงงานแจ้งเลิกกิจการและจำหน่ายทะเบียนโรงงานรวมทั้งสิ้น 1,603 แห่ง มีคนงานจำนวน 40,305 คน ด้วยแล้ว ยิ่งเห็นชัดว่า สถานการณ์ของปี 2562 เพียง 10 เดือนแรก ก็มีโรงงานปิดไปมากกว่าสถิติทั้งปีของปี 2561 มีคนงานได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเกือบ 1 หมื่นราย ทั้งที่ผ่านมา 10 เดือน แล้วหากล่วงเลยไปถึงสิ้นปี ก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีก


ข่าวที่เกี่ยวข้อง :