ไม่พบผลการค้นหา
เลขาฯ สมช.เผย ผบ.สหรัฐฯ เดินทางมาไทย 9-10 ก.ค. ในฐานะแขกกองทัพบก ไม่ต้องกักตัว 14 วัน ขออย่ากังวล ยืนยันต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขไทย อย่างเคร่งครัด

พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ขอประชาชนคลายความกังวล กรณีพล.อ.เจมส์ แมคคอลวิลล์ ผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐฯ และ คณะจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค.นี้ ในฐานะแขกของกองทัพบก หลังได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ หรือ Special Arrangement ในฐานะแขกทางการ ที่เข้าเงื่อนไขไม่ต้องกักตัว 14 วัน แต่ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 6 ข้อ ของ ศบค. อย่างเคร่งครัด ซึ่งทุกคนยินดีและพร้อมปฎิบัติตาม 

โดยคณะของผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐฯ จะเดินทางโดยเครื่องบินส่วนตัวจากประเทศสิงคโปร์ ไม่ได้เดินทางตรงมาจากสหรัฐฯ เป็นคณะเล็กที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่เกิน 10 คน ใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยเพียง 2 วัน คือ เดินทางมาถึงวันที่ 9 และ กลับในวันที่ 10 ก.ค. โดยจะตรวจเชื้อจากประเทศต้นทาง และ ตรวจซ้ำเมื่อเดินทางถึงไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของไทยติดตามใกล้ชิด และ เดินทางตามเส้นทางที่กำหนดไว้เท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :