ไม่พบผลการค้นหา
เลขาฯ กอ.รมน. สั่งเอาผิด นำ 'เครื่องหมาย-สัญลักษณ์' ของหน่วยงานไปแอบอ้างแสวงหาผลประโยชน์ พบเบาะแสแจ้งเบอร์ 1374 หรือเฟซบุ๊ก 1374 แจ้งเบาะแส เพื่อความมั่นคง

พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน.เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) และผู้แทนของ กอ.รมน.ภาค 1-4 เข้าร่วมประชุมฯ ที่อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.

พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. กล่าวว่า พล.อ.ธีรวัฒน์ ได้เน้นย้ำกับหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน.(ส่วนกลาง) และ กอ.รมน.ภาค/จังหวัด ให้ความสำคัญในการสอดส่องดูแลผู้ที่ไม่หวังดี และผู้ที่หาผลประโยชน์ ด้วยการใช้เครื่องหมาย-สัญลักษณ์ของ กอ.รมน.หรือการแอบอ้างบุคคลที่ทำงานภายใน กอ.รมน.ช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการหาผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ ในการกระทำผิดกฎหมาย

ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันสอดส่องดูแล หากรู้เบาะแส หรือพบเห็นขอให้ดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ ได้ที่เบอร์ 1374 หรือเฟซบุ๊ก 1374 แจ้งเบาะแส เพื่อความมั่นคง

ภาพจาก กอ.รมน.


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :