ไม่พบผลการค้นหา
'นิด้าโพล' เผยผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่ 33.41 เปอร์เซ็นต์ แนะอดีตแกนนำพรรคอนาคตใหม่ ยอมรับคำตัดสินของศาลฯ ชี้การจัดกิจกรรมแฟลชม็อบเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกตามกฎหมาย

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น 'นิด้าโพล' สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "เรื่องของอนาคตใหม่" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,260 หน่วยตัวอย่าง

จากการสำรวจเมื่อถามถึงสิ่งที่แกนนำอดีตพรรคอนาคตใหม่ควรทำหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินให้ยุบพรรคฯ และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ 10 ปี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 33.41 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ยอมรับคำตัดสินของศาลฯ รองลงมา 25.32 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ใช้สิทธิวิจารณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยสุจริต, 11.35 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า แกนนำอดีตพรรคฯ ควรรณรงค์ทางการเมืองทั่วประเทศ และให้ ส.ส. ที่เหลืออยู่ของอดีตพรรคฯ แสดงบทบาททางการเมืองแทน ในสัดส่วนที่เท่ากัน, 8.65 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ให้ ส.ส. ที่เหลืออยู่ ของอดีตพรรคฯ มีอิสระย้ายไปสังกัดพรรคไหนก็ได้, 8.33 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า แกนนำอดีตพรรคฯ ควรหยุดบทบาททางการเมือง, 5.71 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ให้ ส.ส. ที่เหลืออยู่ของอดีตพรรคฯ ย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ที่เตรียมไว้, 4.29 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า แกนนำอดีตพรรคฯ ควรเป็นผู้นำชุมนุมทางการเมืองบนถนน และ 10.71 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ติดแฮชแท็กเพื่อต่อต้านรัฐบาลของนิสิต นักศึกษา หลังจากผลการตัดสินวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ 61.03 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกตามกฎหมาย รองลงมา 21.11 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เป็นสัญญาณว่าสังคมไทยจะเผชิญกับความแตกแยกทางการเมืองอีกครั้ง 12.70 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า กังวลว่านิสิต นักศึกษา จะถูกใช้เป็นเครื่องมือ ทางการเมือง 7.78 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า กังวลว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมจนกลายเป็นการจลาจลแบบในฮ่องกง 6.35 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เป็นแค่กระแสชั่วคราว และ2.46 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความนิยมทางการเมืองของพรรคใหม่ที่จะเกิดขึ้น และได้รับการสนับสนุนจากแกนนำอดีตพรรคอนาคตใหม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 35.71 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า จะได้รับความนิยมทางการเมืองมากกว่าที่พรรคอนาคตใหม่เคยได้ รองลงมา 24.37 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ไม่แน่ใจ ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในวันข้างหน้า 22.78 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า จะได้รับความนิยมทางการเมืองเท่า ๆ กับที่พรรคอนาคตใหม่ เคยได้ 15.08 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า จะได้รับความนิยมทางการเมืองน้อยกว่าที่พรรคอนาคตใหม่เคยได้ และ 2.06 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ทั้งนี้ การสำรวจดังกล่าวเกี่ยวกับคำตัดสินให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ 10 ปี และการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ติดแฮชแท็กเพื่อต่อต้านรัฐบาลของนิสิตนักศึกษา หลังจากผลการตัดสินวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยการสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ 'นิด้าโพล' สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling)