ไม่พบผลการค้นหา
'กรุงไทย' ประกาศพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือน แก่ลูกค้าชำระดีไม่มีหนี้เสียทุกราย อัตราดอกเบี้ย MRR ร้อยละ 6.745 ต่อปี สินเชื่อบ้านพักเงินต้นได้นาน 12 เดือน ย้ำยื่นความจำนงถึง 30 มิ.ย. 2563

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ธนาคารได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อเยียวยาช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากภาวะเศรษฐกิจและการระบาดของโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วกว่า 1,500 ราย วงเงินกว่า 30,000 ล้านบาท และมีลูกค้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกกว่า 70,000 ราย วงเงินประมาณ 250,000 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 280,000 ล้านบาท

ล่าสุดธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีมาตรการดังนี้

  • พักชำระหนี้ให้ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจทุกรายที่มีสถานะชำระปกติ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือน ทั้งลูกค้าสินเชื่อบุคคล ได้แก่ สินเชื่อ Smart Money และสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท รวมทั้งสินเชื่อธุรกิจ ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยสามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 2563
  • พักชำระเงินต้น 12 เดือนให้กับลูกค้าสินเชื่อบ้านและสินเชื่อส่วนบุคคล ที่มีรายได้ลดลง
  • ขยายระยะเวลาชำระหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) และสินเชื่อ Trade Finance ออกไปอีก 6 เดือน สำหรับลูกค้าธุรกิจที่มีรายได้ลดลง
  • ให้สินเชื่อกรุงไทยต้ายภัยโควิด-19 ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ร้อยละ 2 ต่อปี คงที่ 2 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท ฟรีค่าธรรมเนียม บสย. ค้ำประกัน 4 ปี ทำธุรกรรมโอน รับ จ่าย ไม่คิดค่าธรรมเนียมนาน 1 ปี กับลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โรงแรม รถเช่า ร้านขายของฝาก ของที่ระลึก

สำหรับลูกค้าสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ www.krungthai.com/covid19 และ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 โดยธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

Krungthai.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :