ไม่พบผลการค้นหา
คกก.บริหารนโยบายพลังงานประกาศปรับราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติลง 3 บาทต่อ ก.ก. เหลือ 10.62 บาท จากเดิม 13.62 บาท 3 เดือน เริ่ม 1 เม.ย. นี้ ครอบคลุมรถตู้ แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก รถขสมก. บขส. รถร่วม สองแถว

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กบง.ได้พิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติม โดยได้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ เพื่อบรรเทาผลกระทบภาวะแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่ยังคงมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ตลอดจนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

ที่ประชุม กบง. จึงเห็นชอบให้ปรับราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) สำหรับรถโดยสารสาธารณะ ลดลง 3 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิม 13.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 10.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2563 และขอความร่วมมือ ปตท. ให้เข้ามาช่วยเหลือส่วนต่างราคาขายปลีก NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะฯ เพื่อคงราคาขายปลีกที่ 10.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือนดังกล่าว

โดยกระทรวงพลังงาน จะมีการหารือมาตรการระยะยาวสำหรับราคาก๊าซ NGV ต่อไป

ทั้งนี้ รถโดยสารสาธารณะที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว กรณีในเขต กทม.และปริมณฑล ได้แก่ รถแท็กซี่, ตุ๊กตุ๊ก, รถตู้ ร่วม ขสมก. ในต่างจังหวัด ได้แก่ รถโดยสาร, มินิบัส, สองแถว ร่วม ขสมก. รถโดยสาร, รถตู้ร่วม บขส. และรถแท็กซี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :