ไม่พบผลการค้นหา
สนท. ออกแถลงการณ์กังวลการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเปิดช่องให้รัฐบาลจับคนเห็นต่าง - ละเมิดสิทธิประชาชน

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ออกแถลงการณ์เรื่องความกังวลต่อการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยระบุว่า เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงข่าวว่ารัฐบาลจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในวันที่ 26 มี.ค.ที่จะถึงนี้ อันจะเป็นการเพิ่มอำนาจแก่ภาครัฐในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้น 

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย มีความกังวลว่าหากมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว อาจเป็นการเพิ่มอำนาจให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคระบาดมากเกินความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อำนาจสั่งห้ามมิให้มีการนำเสนอข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความหวาดกลัว มีเจตนาบิดเบือน หรือกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพราะอำนาจดังกล่าวมีขอบเขตกว้างขวางและคลุมเครือ จึงสุ่มเสี่ยงว่าจะถูกใช้เป็นเครื่องมือปิดปากสื่อมวลชนและประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินงานของรัฐบาล หรือกระทั่งนำเสนอข้อมูลที่รัฐบาลไม่พอใจได้ ดังจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาได้มีการจับกุมผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์การดำเนินงานของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดแล้วหลายกรณี

นอกจากนี้ บทบัญญัติแห่งพระราชกำหนดยังได้ยกเว้นให้การดำเนินการของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่มิต้องได้รับ  การตรวจสอบหรือรับผิดชอบทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัยแต่อย่างใด

สหภาพขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวน ประเมินและเตรียมหาแนวทางรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างรอบคอบรัดกุม รวมถึงกำกับการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่มิให้เป็นไปในทาง มิชอบและลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนเกินสมควร

ทั้งนี้ ขอให้รัฐบาลใช้อำนาจเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเป็นหลัก มิใช่เพื่อควบคุมการแสดงความคิดเห็นของประชาชน

อ่านเพิ่มเติม