ไม่พบผลการค้นหา
ปธ.กมธ ต่างประเทศ เห็นต่างรัฐบาลกรณีจำกัดสิทธิคนไทยเดินทางกลับประเทศไทยไม่เกิน 200 คนต่อวัน ชี้ ขัดรัฐธรรมนูญ ย้ำมีวิธีบริหารจัดการ

นายศราวุธ เพชรพนมพร ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การที่รัฐบาลกำหนดให้คนไทยเดินทางกลับประเทศได้ไม่เกิน 200 คนต่อวัน นั้นรัฐบาลออกคำสั่งขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 39 ที่ระบุ คนไทยในต่างแดนมีสิทธิ์กลับบ้าน การห้ามผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักรจะกระทำมิได้ ซึ่งเป็นการออกคำสั่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและแสดงให้เห็นถึงความไม่เอาใจใส่ต่อคนไทยที่อยู่ในต่างแดนพร้อมแนะให้รัฐบาลดำเนินการอย่างเร่งรีบในการนำคนที่ต้องการกลับบ้านให้เดินทางกลับโดยสะดวกและรวดเร็ว พร้อมตั้งคำถามและข้อเสนอแนะถึงรัฐบาล ดังนี้ 

1. ให้สถานทูตและสถานกงศุลแต่ละประเทศ สำรวจยอดคนไทย ที่ต้องการกลับมายังประเทศไทย ว่ามีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่  

2. รัฐบาลเตรียมสถานที่ Quarantine โดยประสานกับโรงแรมต่างๆ ที่แสดงเจตจำนงค์อยากให้รัฐบาลใช้เป็นที่เก็บตัว และเป็น Hospitel ทราบว่ามีจำนวนหลายร้อยโรงแรม คิดเป็นจำนวนหลายหมื่นห้องทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นห้องพักในการ Quarantine คนที่เดินทางเข้าประเทศโดยให้พักห้องละ1คน และกำหนดเวลาต้องอยู่คนละ 14วัน 

3. กระทรวงสาธารณสุขเข้าตรวจสอบโรงแรมว่าเข้าตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นสถานที่ Quarantine หรือไม่  พร้อมทั้งสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์และปัจจัย4 ที่ต้องใช้ในการเก็บตัว 15วัน 

4. เมื่อจัดหาห้องที่พร้อม Quarantine ได้จำนวนเท่าไหร่ ก็จัดสรรแบ่งโควต้าให้สถานทูตแต่ละประเทศต้นทางได้ทราบจำนวนที่จะกลับได้ วันที่เท่าไหร่ กลับได้กี่คน 

5. สถานทูตแต่ละประเทศ แจ้งคนไทยให้ทราบว่ากลับได้กี่คน แล้วแต่ละสถานทูตจัดลำดับ และรายชื่อคนที่จะกลับได้ด้วยตัวเอง ทยอยกันมาตามวันที่กำหนดไว้ 

6. คนไทยที่แจ้งความประสงค์อยากกลับประเทศ เมื่อได้ทราบวันกลับจากสถานทูตและยืนยันการกลับของตัวเองแล้ว ต้องไปตรวจร่างกาย และมีใบรับรองแพทย์ภายใน 3วันก่อนการเดินทาง 

7. เมื่อกลับถึงสนามบินในประเทศไทยแล้ว รัฐบาลก็ส่งเจ้าหน้าที่ ขอแบบที่รู้เรื่องถามตอบไขข้อสงสัยได้ พร้อมทั้งจัดรถขนส่งที่จัดระบบรองรับกลุ่มเสี่ยง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ พาไปส่งยังสถานที่ที่เตรียมไว้ 

8. เมื่อรัฐบาลได้สถานที่เพิ่มเติม ก็ส่งโควต้าให้สถานทูต ทยอยส่งคนไทยกลับตามขั้นตอนข้างบนนี้ต่อไป 

"ทุกคนเป็นคนไทย อยากกลับบ้านก็ควรจะได้กลับ การดูแลอันสมควรต่อสถานการณ์คือหน้าที่ของรัฐ ที่จะตัองจัดการให้เรียบร้อย" ประธานกรรมาธิการต่างประเทศกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :