ไม่พบผลการค้นหา
กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมเสนอวันหยุดยาว 6 วัน ช่วงวันที่ 4-9 ก.ค. ชดเชยวันสงกรานต์ และการผ่อนปรนให้กองถ่ายเพิ่มจำนวนคนในการถ่ายทำ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จะมีการนำเสนอ เรื่องวันชดเชยวันหยุดสงกรานต์ ช่วงเดือนกรกฎาคม ต่อที่ประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. วันศุกร์นี้ ซึ่งอาจจะเป็นวันหยุดต่อเนื่องจากวันหยุดอาฬหบูชา จึงมีความเป็นไปได้ว่าจะหยุดติดต่อกัน 6 วัน ระหว่างวันที่ 4-9 ก.ค.

แต่ทั้งนี้ ต้องมีการหารือกับกระทรวงสาธารณสุข ถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ด้วย ส่วนสัปดาห์นี้จะมีการประเมินสถานการณ์ภาพรวมหลังมีการผ่อนปรนระยะที่ 3 และหารือถึงการผ่อนปรนกองถ่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศ ที่ขออนุญาตพิเศษเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย รวมถึงสมาคมวิชาชีพภาพยนตร์ ที่ขอเพิ่มจำนวนคน จาก 50 คน เป็น 80 คน ในการถ่ายทำ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้บุคลากร เป็นจำนวนมาก ซึ่งระหว่างนี้ กองถ่ายภาพยนตร์ในประเทศ ได้ปรับการทำงานที่มีจำนวน 50 คน แล้ว โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 

นายอิทธิพล ยังกล่าวถึง การเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค.2563 ว่า จะมีการประเมินความพร้อมของแต่ละโรงเรียนในสัปดาห์หน้า ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้เหลื่อมเวลาเรียน เพื่อลดความหนาแน่น และมีการเว้นระยะห่าง