ไม่พบผลการค้นหา
เป้าหมายของนิวซีแลนด์ที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิให้เหลือศูนย์ ภายในปี 2050 กลายเป็นกฎหมายแล้ว หลังผ่านการลงมติเห็นชอบโดยรัฐสภาพร้อมเสียงสนับสนุนจากฝ่ายค้านด้วย

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. รัฐสภานิวซีแลนด์ ผ่านร่างกฎหมายตอบโต้การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ โดยได้รับการสนับสนุนจากทั้งสองขั้วการเมือง ทางพรรคแห่งชาติ (National Party) ฝ่ายกลาง-ขวาซึ่งเป็นฝ่ายค้านของนิวซีแลนด์ก็ให้การสนับสนุน แม้ว่าข้อเรียกร้องให้แก้ไขบางส่วนจะถูกปฏิเสธทั้งหมดก็ตาม ร่างกฎหมายปราศคาร์บอนนี้ผ่านไปด้วยคะแนนแทบจะเป็นเอกฉันท์ 119 ต่อ 1 เสียง

กฎหมายนี้เป็นผลผูกพันให้ประเทศนิวซีแลนด์มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิให้เหลือศูนย์ภายในปี 2050 ตามกรอบอนุสัญญาความตกลงปารีส และลดการปล่อยก๊าซมีเทน ซึ่งเกิดจากปศุสัตว์ลง 24-47 เปอร์เซ็นต์

เจมส์ ชอว์ รัฐมนตรีกระทรวงการเปลี่ยนทางภูมิอากาศนิวซีแลนด์ กล่าวว่าร่างกฎหมายนี้จะมีผลผูกพันให้นิวซีแลนด์ต้องทำตามเป้าหมายในการรักษาระดับไม่ให้โลกร้อนสูงขึ้นไปกว่า 1.5 องศาเซลเซียส

จาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ กล่าวว่านิวซีแลนด์ยืนอยู่ฝ่ายที่ถูกต้องของประวัติศาสตร์

"ฉันเชื่ออย่างสุดใจและจะยังคงยืนหยัดบนจุดยืนว่าวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ คือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในยุคสมัยของเรา" อาร์เดิร์น กล่าว

เธอยังขยายความต่ออีกว่า เป็นเรื่องปฏิเสธไม่ได้ว่าระดับน้ำทะเลกำลังเพิ่มสูงขึ้น และเรากำลังประสบกับการเกิดสภาพอากาศสุดขั้ว (เช่น ร้อนจัดหรือหนาวจัด) อีกทั้งยังปฏิเสธไม่ได้ว่านักวิทยาศาสตร์ได้ชี้ถึงผลกระทบที่จะเกิดกับพืชและสัตว์ รวมถึงโรคภัยที่จะเกิดการระบาดในที่ที่ไม่เคยเกิดการระบาดมาก่อนด้วย

นอกจากร่างกฎหมายนี้ จะบรรจุเป้าหมายปี 2050 ในการการลดก๊าซเรือนกระจกให้มีผลผูกพันตามกฎหมายแล้ว ยังกำหนดให้รัฐบาลในอนาคตจำเป็นต้องดำเนินการแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ รวมถึงกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นองค์กรอิสระที่ชี้แนะแนวทางรัฐบาล พร้อมกำหนดงบคาร์บอน (carbon budget) ทุกๆ 5 ปีว่าในช่วงเวลานั้นนิวซีแลนด์ได้รับอนุญาตให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนเท่าไร

นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งใน 64 ประเทศที่ได้ปฏิญาณว่าจะบรรลุเป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกประเทศจะบรรจุเป้าหมายนี้เป็นกฎหมาย

ที่มา: Stuff / Guardian / AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: