ไม่พบผลการค้นหา
ธนาคารกรุงไทย เปิดให้บริการจ่ายเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ยกเว้นรางวัลที่ 1 เริ่ม 2 พ.ค.นี้ นำร่อง 300 สาขาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้มีการลงนามบันทึกสัญญาให้บริการจ่ายเงินรางวัล ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ถูกรางวัล ซึ่งยืนยันว่าธนาคารมีความพร้อมที่จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2563

โดยประชาชนที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถนำสลากที่ถูกรางวัลพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน มาติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยด้วยตนเอง ซึ่งสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 ที่ต้องนำไปขึ้นกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดนธนาคารจะจ่ายเงินรางวัลให้ในงวดปัจจุบันที่ออกรางวัล ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ออกรางวัลในงวดนั้น จนถึงเวลา 12.00 น ของวันที่ออกรางวัลในงวดถัดไป โดยคิดค่าธรรมเนียม รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 1 และค่าอากรแสตมป์ร้อยละ 0.5 ของมูลค่ารางวัล สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล และคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 และภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 ของมูลค่ารางวัล ในส่วนของสลากการกุศล โดยค่าอากรแสตมป์และภาษี หัก ณ ที่จ่าย ธนาคารจะนำส่งให้กับสำนักงานสลากฯ

ทั้งนี้ผู้รับรางวัลสามารถเลือกรับเงินได้หลายรูปแบบ เช่น โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย บัญชีต่างธนาคาร หรือแคชเชียร์เช็ค โดยไม่ต้องจับเงินสด ซึ่งสะดวกและปลอดภัยมาก ลดการเดินทางไปสถานที่ชุมชน ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของไวรัสโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาด ทั้งนี้ในเดือนแรก ธนาคารให้บริการเฉพาะสาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร รวมประมาณ 300 สาขา และตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ธนาคารให้บริการรับขึ้นเงินรางวัลได้ทุกสาขาทั่วประเทศ