ไม่พบผลการค้นหา
ครม.มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่เข้าเป็น 'พื้นที่สงวนชีวมณฑล' ยูเนสโก ชี้มีความหลากหลายพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ คาดเสนอทัน ก.ย. นี้ เพื่อรอพิจารณาในปีหน้า เพิ่มเติมจากเดิมมี 4 แห่งในประเทศไทย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 ว่า มีประเด็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ยื่นเสนอดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของประเทศไทย ต่อองค์การยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งจะยื่นเสนอภายในสิ้นเดือน ก.ย. 2563 นี้ เพื่อจะให้เข้าสู่กรอบเวลาการพิจารณาของยูเนสโกในถัดไป (ปี 2564)

จากเดิมประเทศไทยมีพื้นที่สงวนชีวมณฑลอยู่แล้ว 4 แห่ง ได้แก่

     1. พื้นที่ชีวมณฑลสะแกราช จ.นครราชสีมา

     2. พื้นที่ชีวมณฑลแม่สาคอกม้า จ.เชียงใหม่

     3. พื้นที่ชีวมณฑลป่าสักห้วยท่า จ.ลำปาง

     4. พื้นที่ชีวมณฑลระนอง จ.ระนอง

ส่วนการยื่นเสนอชื่อ "ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่" ให้เป็นพื้นที่ชีวมณฑลแห่งใหม่เพิ่มอีก 1 แห่งในปีนี้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประกอบไปด้วยเทือกเขาสูงชันเป็นเขาหินปูน มียอดดอยหลวงเชียงดาว ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 3 ของไทย อีกทั้งมีพืชพรรณหายาก มีกลุ่มสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถอาศัยอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบได้อย่างสันติ จึงมีเงื่อนไขสอดคล้องเหมาะสมกับการนำเสนอรายชื่อยกขึ้นให้เป็น "พื้นที่สงวนชีวมณฑล"

ทั้งนี้ พื้นที่สงวนชีวมณฑล หมายถึง พื้นที่ระบบนิเวศน์ทางบก ทะเล หรือชายฝั่งทะเล หรือระบบนิเวศน์ทั้งหมดรวมกัน ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในระบบนิเวศน์นั้นๆ และเป็นการพัฒนาส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสงวนพื้นที่เอาไว้สำหรับศึกษา อบรม และทำวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพ - https://twitter.com/rebmezed/status/794884487079333888/photo/1